BHD GĐPT Lâm Đồng Thành Kính Phân Ưu

phat-adida-16Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng nhận được tin:

 Huynh trưởng cấp Tấn TRƯƠNG ĐÌNH HOÀ

Pháp danh Hồng Thuận

Uỷ viên Hoạt Động Thanh Niên – Xã Hội  BHD.GĐPT Đà Nẵng

Đã từ trần lúc 5h30 ngày 26 tháng 02 năm 2013 (17 tháng 01 năm Quý Tỵ)

Ban Hướng Dẫn và Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn GĐPT Lâm Đồng:

– Thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến

và Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Nẵng

– Nhất tâm nguyện cầu Chơn linh Trực Vãng Tây Phương.

Vp BHD GĐPT Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Đình Chùa Cổ Việt Nam

phuocthanh

Chữa trị viêm loét hệ tiêu hóa bằng phương cách tự nhiên

phuocthanh

Cây của Phật Tổ vẫn sống sau 2.500 năm

phuocthanh