(BHD GĐPT Lâm Đồng) KHẤP BÁO

duc-a-di-da1

BHD GĐPT LÂM ĐỒNG

KHẮP BÁO

HT cấp Tín Quảng Dung – NGUYỄN THỊ NĂM

Gia trưởng GĐPT Linh Sơn – TP Đà lạt

Đã xã bỏ báo thân lúc 13g30 ngày 19/9/2013

Nhằm ngày 15/8 năm Quý tỵ

Hưởng thọ 65 tuổi.

– Lễ nhập liệm: 09g ngày 20/9/2013 (16/8 Quý Tỵ)

– Lễ tịch điện: 17g ngày 22/9/2013 (18/8 Quý Tỵ)

– Lễ tưởng niệm; 19g ngày 22/9/2013 (18/8 Quý Tỵ)

– Lễ di quan: 7g 30 ngày 23/9/2013 (19/8 Quý Tỵ)

Sau đó hỏa thiêu tại đài Hỏa táng.

Nhất tâm nguyện cầu hương linh Chị

Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Bài khác nên xem

Vãng sanh Cực Lạc của BHD Bình Thuận

phuocthanh

Kính báo tin: Ni Sư Thích Nữ Thuần Tánh tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung Ương GĐPTVN điếu viếng

ducquang