BHD.GĐPT Đồng Nai: Tổng kết Phật sự năm 2018

Sáng ngày 05/01/2019, toàn thể thành viên BHD và Huynh trưởng đại diện cho 35 đơn vị GĐPT trực thuộc BHD.GĐPT tỉnh Đồng Nai đã vân tập về Tổ Đình Long Thọ, để tham dự buổi lễ Tổng kết Phật sự năm 2018 – Định hướng phương hướng hoạt động năm 2019 của BHD GĐPT tỉnh Đồng Nai.

Anh Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tích – Hồ Lai Chiến, Trưởng ban BHD.GĐPT tỉnh Đồng Nai, thân lâm Chủ tọa. Tham dự buổi lễ còn có Anh Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Chiến – Hoàng Cảnh Đã, nguyên Trưởng BHD.GĐPT tỉnh Đồng Nai; quý anh chị ban viên BHD, quý bác trong Ban Bảo trợ GĐPT tỉnh, huyện, thị , vùng.

Anh Phó Tổng thư kí BHD.GĐPT tỉnh Đồng Nai trình bày bản báo cáo tổng kết Phật sự năm 2018, nêu lên những thành quả Phật sự mà Lam viên trong tỉnh đã thực hiện trong năm qua; tiếp đó, anh thay mặt BHD báo cáo đề án phương hướng hoạt động của BHD.GĐPT tỉnh Đồng Nai trong năm 2019.

Sau phần đóng góp ý kiến của các Đại biểu tham dự, Anh Trưởng BHD đúc kết các công tác Phật sự trọng tâm trong năm 2019; khuyến tấn các Ủy viên BHD, các Đơn vị GĐPT trực thuộc cần tiếp tục tạo ra những phương thức sinh hoạt mới nhằm đẩy mạnh phong trào và hoạt động của GĐPT toàn tỉnh ngày càng phát triển hơn kể cả số lượng và chất lượng trong năm 2019 cũng như những năm sắp tới.

Buỗi lễ kết thúc viên mãn cùng ngày trong niềm hoan hỷ của tất cả Lam viên hiện diện.

VP. BHD. GĐPT Đồng Nai

Bài khác nên xem

BĐD GĐPT Thị Trấn LaGi Tổ Chức Trại Thành Đạo

phuocthanh

GĐPT Gia Định: Giải trình luận khoá trại Huyền Trang 6

nhuanphap

(BHD Gia Định) Khóa bồi dưỡng kỹ năng hành chánh năm 2017

nhuanphap