BHD GĐPT Đồng Nai cấp chứng chỉ trúng cách Liên Trại Lộc Uyển XI và A Dục VI

            Thời gian đã thắm thoát trôi qua nhanh kể từ ngày kết khóa đến nay đã gần 7 tháng, vào lúc 07giờ 30 sáng ngày 02.09.2012. Tại Tổ đình Long Thọ, BQT Liên trại huấn luyện Huynh Trưởng A Dục VI & Lộc Uyển XI năm 2011 đã tổ chức hậu trại cho Trại sinh Liên trại để sinh hoạt giao lưu và cấp Chứng chỉ trúng cách.

            Buổi lễ được sự chủ tọa của anh HTr cấp Tấn: Tâm Tây NGUYỄN VĂN SƠN – Tổng thư ký BHD – GĐPT Đồng Nai, anh HTr cấp Tín: Đồng Định LÊ VĂN Ý – Phó TTK- BHD – GĐPT Đồng Nai, anh HTr cấp Tấn: Tâm Lan ĐOÀN THANH XUÂN – Ủy viên Nội vụ BHD – GĐPT Đồng Nai – Trại Trưởng Liên trại HLHT A Dục VI – Lộc Uyển XI năm 2011 đồng chủ tọa và hơn 40 trại sinh tham dự. (số trại sinh còn lại vì bận phật sự Vu Lan tại các Tu viện, chùa ở các Huyện, Thị, Vùng nên không về dự được).

                                                                                    Văn phòng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai

                                                                               Phụ tá TTK – Đặc trách Truyền Thông thực hiện.

                                                                                                Hình ảnh: Trí Đại thực hiện.
Bài khác nên xem

Đức tin của người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử

datthinh

Báo Đoàn

datthinh

BHD GĐPT Cam Ranh kết thúc hậu Trạị Huyền Trang khóa IV.

phuocthanh