BHD GĐPT CamRanh tổ chức Bát Quan Trai Giới kỳ 2 năm 2012

Sáng nay 28.10.2012 tại Chùa Pháp Vân (Cam Hòa – Cam Lâm), hơn 120 Huynh Trưởng thành viên BHD và các đơn vị trực thuộc BHD. Gia Đình Phật Tử Cam Ranh đã vân tập để dự tu Bát Quan Trai giới đợt 2 – năm 2012.

Trước Đại Hùng Bửu Điện, 3 hồi chuông trống bát nhã vang lên trầm hùng, toàn thể đạo tràng trang nghiêm cung nghinh Chư Tôn Túc Cố vấn Giáo Hạnh quang lâm chứng minh: Thượng Tọa THÍCH ĐỨC LƯU, trú trì Chùa Pháp Vân; Đại Đức THÍCH TÂM PHƯỚC, trú trì Chùa Quan Âm; Đại Đức THÍCH PHÁP CHIẾU, tri sự Chùa Pháp Vân.

 HTr Nguyên Thọ Trần Nguyện – ủy viên Tổ Kiểm – thay mặt đạo tràng dâng lời tác bạch bày tỏ niềm tôn kính lên Chư Tôn Đức, cùng niềm hân hoan được Chư Tôn tạo duyên lành để Lam viên  tu tập.

Sau đó, Chư Tôn túc lâm nghi cử hành nghi thức truyền Bát quan trai giới.

Nghi thức trao truyền pháp giới hoàn mãn, đạo tràng cung tiễn Chư Tôn túc hồi liêu. Ban dẫn Chúng và giới tử  tiếp tục tụng kinh Phổ Môn và tọa thiền.

Đến 11 giờ, Chư Tôn túc cùng đạo tràng thọ trai, kinh hành.

 

Buổi chiều, Thượng Tọa ân sư cố vấn giáo hạnh đã ban pháp thoại về “bổn phận, trách nhiệm của người HTr Gia Đình Phật Tử trong việc tu học, phục vụ Tổ Chức và xiển dương Chánh Pháp”. Bằng tình thương và cung cách thân cận hòa đồng, Thầy khuyến tấn Lam viên cần chú tâm hơn nữa trong việc rèn luyện thân giáo; hòa hợp đoàn kết thương yêu nhau; thể hiện tinh thần trách nhiệm để gìn giữ mái nhà Lam và góp phần phụng sự Đạo pháp.

 

 Thời gian trôi qua thật nhanh, Lam viên Cam Ranh – Cam Lâm chia tay nhau trong niềm hoan hỷ vì được sống một ngày  trong hào quang thiêng liêng của thập phương thường trụ Tam Bảo  để tu tập và chiêm nghiệm lại chính mình.

NHÓM PHÓNG VIÊN – CỘNG TÁC VIÊN TRANG NHÀ GĐPT CAM RANH

Bài khác nên xem

BĐD GĐPT Huyện Hàm Tân tổ chức Trại họp bạn Ngành Đồng

phuocthanh

Trai Đàn Chẩn Tế tại Quảng Hương Già Lam

ducquang

Chu Niên lần thứ 19 của GĐPT Giác Hoàng

datthinh