BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu HTr Võ Tấn Sáu từ trần

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN – HỘI ĐỒNG HTr CẤP TẤN GĐPT CAM RANH

Nhận được tin buồn: Huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Việt Nam VÕ TẤN SÁU – Pháp danh NHƯ HÒA – Pháp tự PHƯỚC HẬU. Sinh ngày 25.12.1948, tại Quảng Nam.

– Phó Trưởng ban BHD.GĐPT Quảng Nam 1; nguyên Phụ tá Ủy viên Nội Vụ BHD Trung ương GĐPT Việt Nam.
Đã xả bỏ báo thân  lúc 09 giờ 45 ngày 03 tháng 02 năm 2020 (nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý). Hưởng thọ 73 tuổi.
Toàn thể BHD, Hội đồng HTr cấp Tấn và Lam viên GĐPT Cam Ranh thành kính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến BHD GĐPT Quảng Nam 1 và tang gia hiếu quyến.
Nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật tiếp độ Chơn linh HTr Như Hòa – Võ Tấn Sáu sớm cao đăng Phật quốc.

BAN HƯỚNG DẪN – HỘI ĐỒNG HTr CẤP TẤN – LAM VIÊN GĐPT CAM RANH

Thành tâm tưởng niệm.

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT NINH THUẬN PHÂN ƯU

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Thừa Thiên: Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh

Khấp báo: HTr Cấp Dũng Minh Đăng – Lê Văn Thi từ trần

nhuanphap