BHD GĐPT Cam Ranh: Phân ưu

ADIDA-2

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Vừa nhận được tin:

 Cụ Ông  NGUYỄN VĂN CHƠN – Pháp danh QUẢNG THƯỜNG

Sinh ngày 29/08/1932. Nguyên quán Văn Thủy, Thừa Thiên – Huế.

– Cựu Gia Trưởng đơn vị GĐPT Kỳ Viên (Cam Ranh).

– Thân phụ của HTr  cấp Tập Quảng Khai – Nguyễn Thị Thanh Trí,

Đoàn phó Đoàn Oanh vũ Nữ GĐPT Kỳ Viên.

– Nhạc phụ của HTr cấp Tín  Chúc  Đại Nguyễn Hồng Hải,

thành viên Ban Đại diện BHD GĐPT Cam Ranh tại Cam Lâm.

Đã mệnh chung vào lúc: 06g15’ ngày 12/03/2013 ( nhằm ngày 01/02/Quý Tỵ )

Tại xã Thanh An, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước

Hưởng thọ:   82 tuổi

 Lễ Nhập liệm lúc 16g00 ngày 12/03/2013 ( nhằm ngày 01/02/ năm Quý Tỵ )

Lễ Di quan     lúc 15g00 ngày 15/03/2013 ( nhằm ngày 04/02/ năm Quý Tỵ )

An táng tại nghĩa trang xã Thanh An, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước.

Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh, Đại diện BHD tại Cam Lâm, Hội đồng Huynh Trưởng cấp Tín, cấp Tập và toàn thể Lam viên trực thuộc thành kính gửi lời phân ưu sâu sắc nhất đến Anh Hải, Chị Trí và toàn gia hiếu quyến.

Nhất tâm cầu nguyện hương linh Cụ Quảng Thường – Nguyễn Văn Chơn sớm cao đăng Phật quốc.

           BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Bài khác nên xem

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang

BHD GĐPT Đồng Nai: Siêu Sanh Tịnh Độ

phuocthanh

Thành Kính Đảnh Lễ Giác Linh HT Giáo Thọ Sư

nhuanphap