BHD GĐPT Cam Ranh Nhất tâm Cầu Nguyện Anh Cao Đăng Phật Quốc

Ban Hướng Dẫn cùng toàn thể Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT CAM RANH

Nhất Tâm Cầu Nguyện

Hương Linh Huynh Trưởng cấp Dũng Năng Quang – Nguyễn Hữu Thạnh

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

Lễ phúng viếng của BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

phuocthanh

Hội thi Vẽ tranh – Kể chuyện – Tiếng hát Oanh Lam GĐPT Gia Định

nhuanphap

Họp Mặt Đầu Năm BHD Gia Đình Phật Tử Tỉnh Bình Phước

nhuanphap