BHD GĐPT Cam Ranh Nhất tâm Cầu Nguyện Anh Cao Đăng Phật Quốc

Ban Hướng Dẫn cùng toàn thể Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT CAM RANH

Nhất Tâm Cầu Nguyện

Hương Linh Huynh Trưởng cấp Dũng Năng Quang – Nguyễn Hữu Thạnh

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

Tin tức Phật Gíao Thế Giới (tuần 3 tháng 1 năm 2015) – Diệu Âm lược dịch

phuocthanh

BHD Lâm Đồng: Phân ưu

nhuanphap

BHD Bình Định – Thành Kính Phân Ưu

Linh Nguyên