BHD.GĐPT CAM RANH ĐỒNG NIỆM VÃNG

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Nhận được tin buồn:

Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYỄN NGỌC HẢI, Pháp danh ĐỒNG TRÍ

Thọ tại gia Bồ tát giới, Pháp tự: PHƯỚC SƠN

Sinh ngày: 25/12/Canh Tuất

Nguyên quán Thừa Thiên Huế

Phụ tá Ủy viên Nam Phật tử – BHD Trung ương GĐPT Việt Nam

Đã thuận thế vô thường, xả bỏ báo thân vào lúc 00h27′ ngày 21 tháng 5 năm 2017,

(nhằm ngày 26 tháng 4 năm Đinh Dậu). Hưởng dương: 48 tuổi

– NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH TỐC XẢ MÊ ĐỒ SIÊU SANH TỊNH CẢNH.
– THÀNH TÂM CHIA BUỒN CÙNG TOÀN THỂ TANG GIA HIẾU QUYẾN

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Ninh Thuận: Siêu Sanh Tịnh Độ

phuocthanh

Tưởng nguyện húy nhật thứ 15 HTr Trí Thành – Hồ Xuân Lộc (Cố Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh)

Phân Ưu của BHD Cam Ranh

datthinh