Trang chủ / HĐ xã hội / BHD GĐPT Cam Ranh chia buồn cùng Tang gia Hiếu quyến

BHD GĐPT Cam Ranh chia buồn cùng Tang gia Hiếu quyến

Thuyen Tu Te Do - A Di Da Phat - Tay phuong Thanh ChungBan Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh nhận được tin:

 Huynh trưởng cấp Tấn TRƯƠNG ĐÌNH HOÀ

Pháp danh Hồng Thuận

Uỷ viên Hoạt Động Thanh Niên – Xã Hội  BHD.GĐPT Đà Nẵng

Đã từ trần lúc 5h30 ngày 26 tháng 02 năm 2013 (17 tháng 01 năm Quý Tỵ)

Ban Hướng Dẫn và Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tấn GĐPT Cam Ranh:

– Thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến

và Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Nẵng

– Nhất tâm nguyện cầu Chơn linh cao đăng Phật quốc.

Vp BHD GĐPT Cam Ranh

Ý kiến

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT CAM RANH thành kính phân ưu

BHD.GĐPT CAM RANH thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM …