BHD GĐPT Bình Phước cúng dường trường hạ

                Nhân mùa hiếu PL. 2556, Ban Hướng dẫn GĐPT Bình Phước đã tổ chức cúng dường khánh hạ Thầy cố vấn giáo hạnh của GĐPT Bình Phước. Trong hoan hỷ và thương yêu, lời đạo từ của thầy đã cho Ban Hướng dẫn và huynh trưởng của các đơn vị sự tinh tấn, tinh thần vô úy, đức hy sinh và hơn hết là nói đến một tổ chức vì đạo pháp và dân tộc, đó là tổ chức của chúng ta, tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Vp BHD GĐPT Bình Phước
Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai: Lễ khai khóa bậc học Huynh trưởng – năm 2023.

Lễ Khai Mạc Hội Thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già 2017

Người Áo Lam

GĐPT Cam Ranh kiến lập đàn tràng Hiệp Kỵ năm Nhâm Dần – PL.2566 – DL.2022

Huệ Quang GĐPTVN