BHD GĐPT Bình Phước cúng dường trường hạ

                Nhân mùa hiếu PL. 2556, Ban Hướng dẫn GĐPT Bình Phước đã tổ chức cúng dường khánh hạ Thầy cố vấn giáo hạnh của GĐPT Bình Phước. Trong hoan hỷ và thương yêu, lời đạo từ của thầy đã cho Ban Hướng dẫn và huynh trưởng của các đơn vị sự tinh tấn, tinh thần vô úy, đức hy sinh và hơn hết là nói đến một tổ chức vì đạo pháp và dân tộc, đó là tổ chức của chúng ta, tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Vp BHD GĐPT Bình Phước
Bài khác nên xem

Tiểu sử HTr Cấp Dũng Quảng Hội – Lê Cao Phan

nhuanphap

Tang lễ HTr Nhật Hồng – Lễ di quan

nhuanphap

(Hình ảnh) Kết khoá LTHL Huyền Trang 6 – A Dục 21 – Lộc Uyển 28

nhuanphap