BĐD GĐPT Đức Trọng tổ chức trại Đoàn thiếu tự trị

10930131_828237977232350_2124208027492112846_nTrong hai ngày 03/04-2015 thực hiện kế hoạch còn lại trong 2014 BĐD GĐPT Đức Trọng-Lâm Hà thuộc BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức trại Đoàn thiếu tự trị Đức Trọng Lâm Hà Mang tên Phổ Minh Người Anh truỏng Ban GĐPT Lâm Đồng Quá cố. ngày thứ nhất Nội Dung trại gồm ôn tập các hoạt động thanh niên ,kỹ năng dã ngoại,mưu sinh thoát hiểm,lửa trại ,ngày thứ hai tổ chức trò chơi lớn “hành trình Tây Du Ký” kiểm tra lại các kỹ năng đã học.Đây là đợt trại đầu tư kỹ lưỡng tạo sân chơi hào hứng cho các đoàn sinh trong liên huyện.Theo đánh giá đợt trại này là bước chuyển mình trở dậy của các HT và đoàn sinh trong liên huyện tạo tiền đề hứa hẹn một sinh khí mới trong sinh hoạt và tu học trong 2015 trong toàn liên huyện .

 Vp BĐD GĐPT Đức Trọng
15065308282393305655485708538634834422107n.jpg

103514448282377505657068430765106906850773n.jpg

106229388282391972322285919678650822620882n.jpg

108916358282377038990446411556114102616362n.jpg

108918948282391938988951561804868962897688n.jpg

108970108282375872323896170063044568931478n.jpg

108978058282382538989892551163162271918407n.jpg

109001308282383405656477932611635427251560o.jpg

109061208282383638989783664151379283802543n.jpg

109062448282381138990035758258851335392405n.jpg

10917069828239000565581823145188838510123n.jpg

109301318282379772323502124208027492112846n.jpg

Bài khác nên xem

Điếu Văn Của BHD GĐPT Cam Ranh

phuocthanh

(GĐPT Biên Hoà) Kỳ thi bậc Kiên – Trì – Định 2013

nhuanphap

GĐPT Gia Định – Khai kinh Địa Tạng kỳ siêu dự tiến

nhuanphap