Ban tổ chức tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ HĐTGBT

Bài khác nên xem

Hái lộc đầu xuân

nhuanphap

Trại Hiếu Bình Thuận

nhuanphap

Tuệ Sỹ: Bồ Tát Tại Gia Thời Ðức Phật*

phuocthanh