Bản Tin Số 3: Tang Lễ Hòa Thượng Thượng Chí Hạ Tín

P1050509_Small
Hầu như trên 300 tịnh xá và tự viện tại Khánh Hòa. Những ngày qua đã về phúng viếng nhục thân Cố Đại Lão Hòa Thượng đầy đủ . Các tỉnh thành trong nước cũng như nước ngoài đều cử đại diện hoặc điện thư với tấm lòng thương mến tưởng niệm về Ôn. Vị Thầy mà hôm nay trên đất nước Việt nầy khó mà tìm thấy được người thứ hai. Với đức hạnh để lại cho hậu lai của Ôn, với lòng tôn kính vô ngần hướng về Ôn, nên lúc nào hình bóng áo Lam đều có mặt, để làm tất cả mọi việc sai bảo.

Sáng nay, 25 -9- 2013 chuẩn bị việc thiên quan Ôn đến nơi nhập bảo tháp. Mọi việc đều khẩn trương, theo đề nghị của Chư Tăng và môn đồ pháp quyến, hiện nơi tôn trí linh sàn chật hẹp, không xứng với tầm cở của Ôn Hòa Thượng tân viên tịch, nên các Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa, lo trang thiết vị trí di chuyển Kim quang Ôn ra trước Long đỉnh của Chùa Long Sơn.

Hòa Thượng Thích Minh Chiếu, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN có mặt từ ngày 23-9-2013 và Hòa Thượng Thích Minh Tâm vừa đến lúc 19 giờ ngày 24-5-2013. Sáng nay sau khi đảnh lễ trước linh đài , ghi sổ tang đã đi thắp hương khu tháp của Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm-Hòa Thượng Thích Đổng Minh và nơi bảo tháp Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tín sẽ được nhập kim quan, rồi Ôn dẫn đi thăm những nơi cách đây 52 năm về trước, nhớ lại từng nơi đã sống thuở còn để tóc chỏm làm điệu. Ôn chỉ đây là nơi ngồi uống trà của Hòa Thượng Trí Thủ, đây là nơi ở của Hòa Thượng Trí Quang, chổ kia là nơi ở của Hòa Thượng Thiện Minh vv…

Sau khi xuống các bậc thang để về lại lễ đường, gặp Hòa Thượng trưởng ban Từ Thiện Phật giáo Khánh Hòa, hai vị trao nhau những cái bắt tay và tiếng cười nồng hậu. Riêng anh chị GĐPT trong tỉnh nhà, theo yêu cầu của BHD tất cả vì Ôn kính thương, nên các nơi xa như Vạn Ninh –Ninh Hòa- Cam Lâm đều cử Huynh trưởng và Đoàn sinh về làm các công việc chuẩn bị cho việc lễ tưởng niệm và Thiên quan Ôn sáng ngày mai .

(Một số hình ảnh ghi nhận)

P1050551_Small P1050463_Small P1050484_Small P1050489_Small P1050497_Small P1050499_Small P1050503_Small P1050506_Small P1050508_Small P1050510_Small P1050515_Small P1050518_Small P1050525_Small P1050526_Small P1050527_Small P1050530_Small P1050531_Small P1050533_Small P1050535_Small P1050538_Small P1050541_Small P1050542_Small P1050543_Small

Tâm Kim- Phước Minh

( Đại diện trang Nhà tại Khánh Hòa)

Bài khác nên xem

BHD Gia Định phân ưu cùng gia đình HTr Nguyên Linh

nhuanphap

Bức Chân Dung Cửu Tuần Khánh Tuế – Đức Quảng

ducquang

BHD GĐPT Quảng Nam 2: Nguyện cầu Vãng sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh