Bản Tin Cuối Cùng: Tang Lễ Cố HT Cấp Tín Chúc Hỷ Phan Duy Khánh – Lễ Di Quan

Đưa di ảnh Hương linh về nhà  lạy tạ Cha Mẹ.

DSC_0002 (FILEminimizer)
LỄ DI QUAN

Đúng 14 giờ ngày 28/7/2014, lễ di quan cố HTr Chúc Hỷ Phan Duy Khánh về đài hỏa táng được cử hành trọng thể.

DSC_0012 (FILEminimizer)

DSC_0023 (FILEminimizer)

DSC_0025 (FILEminimizer)

Thượng tọa Thích Đức Lưu – cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh-Cam Lâm và Ban kinh sư quang lâm chứng minh, dẫn lễ. DSC_0027 (FILEminimizer)

DSC_0029 (FILEminimizer)

DSC_0031 (FILEminimizer)

DSC_0033 (FILEminimizer)

DSC_0038 (FILEminimizer)

DSC_0042 (FILEminimizer)

DSC_0044 (FILEminimizer)

DSC_0047 (FILEminimizer)

DSC_0049 (FILEminimizer)

DSC_0051 (FILEminimizer)

DSC_0059 (FILEminimizer)

DSC_0063 (FILEminimizer)

DSC_0065 (FILEminimizer)

DSC_0078 (FILEminimizer)

DSC_0080 (FILEminimizer)

DSC_0082 (FILEminimizer)

DSC_0084 (FILEminimizer)

DSC_0092 (FILEminimizer)

DSC_0094 (FILEminimizer)

DSC_0098 (FILEminimizer)

DSC_0100 (FILEminimizer)

DSC_0102 (FILEminimizer)

DSC_0111 (FILEminimizer)

DSC_0109 (FILEminimizer)

DSC_0122 (FILEminimizer)
Di ảnh Hương linh về thăm lại nhà riêng

DSC_0126 (FILEminimizer)

DSC_0128 (FILEminimizer)
TẠI ĐÀI HỎA TÁNG (TP. NHA TRANG)

DSC_0136 (FILEminimizer)

DSC_0138 (FILEminimizer)

DSC_0143 (FILEminimizer)

DSC_0141 (FILEminimizer)

DSC_0145 (FILEminimizer)

DSC_0147 (FILEminimizer)

DSC_0154 (FILEminimizer)

DSC_0158 (FILEminimizer)

DSC_0162 (FILEminimizer)

HTr Nguyên Quả Nguyễn Khắc Thành phát biểu lời tiễn biệt
DSC_0164 (FILEminimizer)

LỄ THU KỲ HIỆU SEN TRẮNG
DSC_0166 (FILEminimizer)

DSC_0168 (FILEminimizer)

DSC_0170 (FILEminimizer)

DSC_0172 (FILEminimizer)

DSC_0174 (FILEminimizer)

Đại diện Tang quyến nhận kỳ hiệu lưu niệm và phát biểu lời tri ân
DSC_0176 (FILEminimizer)

Dây thân ái tiễn biệt
DSC_0178 (FILEminimizer)

DSC_0180 (FILEminimizer)

DSC_0185 (FILEminimizer)

DSC_0187 (FILEminimizer)

DSC_0189 (FILEminimizer)

DSC_0193 (FILEminimizer)

DSC_0195 (FILEminimizer)

DSC_0197 (FILEminimizer)

DSC_0199 (FILEminimizer)

DSC_0203 (FILEminimizer)

DSC_0205 (FILEminimizer)

Thực hiện: Tiểu ban Truyền Thông – BTC Tang lễ (theo www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

Lễ Nhập Quan và Phủ Kỳ Cố HTr Cấp Dũng Nhật Hồng

nhuanphap

Cáo tang: HTr cấp Tín Quảng Hiền – Lâm Thị Vui từ trần

nhuanphap

GĐPT Cam Ranh: Lễ tang cố HTr cấp Tấn Diệu Mai – Nguyễn Thị Dậu

Huệ Quang GĐPTVN