Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT VN Kính Viếng

le giaoz

Được tin trễ: Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ngọc – Lê Giao

-Nguyên Tổng thư ký BHD GĐPT Bình Thuận – Việt Nam

-Nguyên Tổng thư ký BHD GĐPT Việt Nam – Âu Châu

– Cựu cố vấn BHD GĐPT Việt Nam – Âu Châu

– Phó chủ tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam – Âu Châu

– Sáng lập viên GĐPT Chánh Tín – Hòa Lan

Đã mệnh chung ngày 03 – 05 – 2015  tại Hòa Lan

Hưởng thọ 74 tuổi.

Ngưỡng nguyện hồng ân gia hộ chân linh siêu sinh Tịnh Độ – Đồng thời xin Phân ưu cùng BHD GĐPT VN Ấu Châu cùng tang quyến.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A di Đà Phật

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng Ngày Hạnh tổ chức ngày HẠNH năm 2017

phuocthanh

Điểu táng là Bố thí thân xác

phuocthanh

BHD Bình Định : Vô Cùng Thương Tiếc

phuocthanh