Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ NINH THUẬN
Nhận được tin buồn:

Cụ Ông NGÔ VĂN LANG – Pháp danh TỊNH PHƯỚC
Sinh năm 1936 (Bính Tý)
Tạ thế lúc 17 giờ 42 phút ngày 27.07.2017
nhằm ngày mùng 5 tháng 6 Nhuần năm Đinh Dậu – Hưởng thọ 82 tuổi

Là Nhạc Phụ của Huynh Trưởng Đạt Thịnh – TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG
Phó Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận xin thành kính gửi lời chia buồn cùng toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến
Nhất tâm cầu nguyện Chư Phật mười phương tiếp độ Hương Linh vãng sanh Cực Lạc Quốc

Bài khác nên xem

Thành kính phân ưu cùng HTr cấp Dũng Nguyên Thanh Nguyễn Văn Cỏi

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Cam Ranh khấp báo

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Gia Định Cáo tang Thân phụ của HTr Hoàng Thị Khánh Linh từ trần

Huệ Quang GĐPTVN