Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức lễ thọ cấp Tín

Vào lúc 05giờ ngày 05 tháng 4 năm 2012 nhằm ngày 15.3. nhâm thìn, BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ thọ cấp Tín cho Huynh trưởng tân thăng năm 2012 tại chùa Thiên Quang, huyện Xuyên Mộc BRVT.Đại Đức Thích Thiên Thuận trú trì chùa Thiên Quang đã quang lâm chứng minh và ban đạo từ trong buổi lễ. Anh Trưởng Ban Hướng DẫnGĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu và đông đủ anh chị Htr trong Thường Vụ BHD đả đến chủ tọa và tổ chức buổi lễ. Các Htr tân thăng đã dâng lời phát nguyện thọ nhận trách nhiệm của một Htr cấp Tín GĐPT.VN. Anh trưởng BHD đã thay mặt tổ chức công nhận lời phát nguyện và phát biểu chúc từ, nhắn nhủ với anh chị Htr tân thăng về vai trò bổn phận, trách nhiệm của người Htr và mong mỏi quý anh chị luôn ý thức về lời phát nguyện trước Tam Bảo đối với Đạo pháp, Dân Tộc và Lý tưởng GĐPT.

theo tin VP BHD GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Bài khác nên xem

Kính biệt Sư Ông

nhuanphap

Lễ Hiếu Và Chu Niên Lần Thứ 25 GĐPT Khánh Tâm – Đồng Nai

nhuanphap

Tổ chức Lễ Tưởng Niệm HT thượng Thiện hạ Hoa (Nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo) – BĐD GĐPT Quận 11

phuocthanh