Anoma-Ni Liên – Trương Công Oai, Bửu Ấn

Đây là bài Trại ca trại huấn luyện Đội, Chúng trưởng GĐPT – Lời Trương Công Oai,nhạc Bửu Ấn viết cho Trại huấn luyện Lâm Đồng – Các BHD tùy nghi sử dụng

 

 

Bài khác nên xem

Tinh thần đồng đội

datthinh

Cấp cứu

datthinh

BHD.GĐPT Lâm Đồng: Liên Trại A Nô Ma-Ni Liên Và Tuyết Sơn Khu Vực Đức Trọng – Lâm Hà

Huệ Quang GĐPTVN