Anoma-Ni Liên – Trương Công Oai, Bửu Ấn

Đây là bài Trại ca trại huấn luyện Đội, Chúng trưởng GĐPT – Lời Trương Công Oai,nhạc Bửu Ấn viết cho Trại huấn luyện Lâm Đồng – Các BHD tùy nghi sử dụng

 

 

Bài khác nên xem

Hiểu mình hiểu bạn

datthinh

Đội Chúng tự trị

datthinh

Cấp cứu

datthinh