Ai tín

Trên đường đi cà mau

Ngồi trên xe hòa hiệp

Chuông điện reo liên tiếp

Tiếng từ Mỹ gọi về

Thông báo tin buồn ghê

Thầy ơi Anh Thiều mất

Bạch Hoa Mai tất bật

Đưa tin ở trang nhà

Khắp năm Châu đều biết

Một trụ cột nhà Lam

Đã ra đi vĩnh viễn

Vẫn lừng ngát hương đàm

Viết tại ngã 03 Trung Lương 7h00 sáng ngày 25.06.2011

Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Bài khác nên xem

Có một cuộc sống

phuocthanh

Thơ – Lục bát nguyện hương

datthinh

Tượng Phật Độc Đáo Đầu Công Nguyên

phuocthanh