Ai tín

Trên đường đi cà mau

Ngồi trên xe hòa hiệp

Chuông điện reo liên tiếp

Tiếng từ Mỹ gọi về

Thông báo tin buồn ghê

Thầy ơi Anh Thiều mất

Bạch Hoa Mai tất bật

Đưa tin ở trang nhà

Khắp năm Châu đều biết

Một trụ cột nhà Lam

Đã ra đi vĩnh viễn

Vẫn lừng ngát hương đàm

Viết tại ngã 03 Trung Lương 7h00 sáng ngày 25.06.2011

Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Bài khác nên xem

Khúc cây xuôi dòng

phuocthanh

Chùa Từ Đàm Xưa và Nay

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Xuân Quê – Đức Quảng

ducquang