Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Bình Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

Hôm nay, vào lúc 07h00 ngày 29.02.2012, được sự chấp thuận của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Lễ Khai Mạc Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Bình Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016 diễn ra tại Khu Du Lịch Bình Thắng – Thị Xã LaGi.

 Chủ tọa cho Lễ Khai Mạc có Anh Tổng Thư Ký BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam HTr Cấp Tấn Nguyên Hoành – Lê Văn San, Anh Phó Tổng Thư Ký BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam HTr Cấp Tấn Đạt Thịnh – Trương Hùng Cường.

 Về phía BHD Bình Thuận, có Anh Trưởng Ban BHD Bình Thuận HTr Cấp Tấn Tâm Minh – Phạm Xuân Hoàng, Chị Phó Ban Ngành Nữ HTr Cấp Tấn Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt, Anh Phó Ban Ngành Nam HTr Cấp Tấn Chánh Định – Phan Đình Toàn cùng toàn thể quý Anh chị Ban Thường vụ, Ban viên, Phụ tá ban viên BHD, các đơn vị Gia đình với tổng cộng 124 đại biểu chính thức bao gồm : 09 Huynh trưởng Cấp Tấn, 31 Huynh trưởng Cấp Tín, 84 Huynh trưởng Cấp Tập.

 Lễ Khai mạc Đại hội diễn ra theo đúng chương trình đã đệ trình BHD Trung Ương GĐPT ViệtNam. Trong Lễ Khai Mạc, có lời diễn văn khai mạc của Anh Trưởng Ban BHD Bình Thuận cũng là Trưởng Ban tổ chức Đại Hội anh chốt lại 3 nội dung chính :

  1. Tổng kết sinh hoạt của nhiệm kỳ vừa qua.
  2. Xây dựng phương án hoạt động cho nhiệm kỳ 2012 – 2016
  3. Công cử thành phần nhân sự BHD Bình Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016.

 Tiếp đến là Huấn từ của BHD Trung Ương GĐPT ViệtNamdo Anh Tổng Thư Ký  thừa lệnh của Anh Trưởng Ban và thừa ủy nhiệm của Thường vụ BHD Trung Ương GĐPT ViệtNamban Huấn từ. Anh Tổng Thư Ký trước tiên tán thán tinh thần vượt khó của toàn thể Huynh trưởng các Cấp để về tham dự Đại Hội mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt từ trú xứ đến địa điểm tổ chức Đại hội. Hôm nay cũng là Ngày Vía Xuất Gia các anh chị đã noi gương tinh thần của Đức Từ Phụ để thực hiện lý tưởng và mục đích của GĐPT Việt Nam, mặc dù Đại hội diễn ra tại đây không phải là một ngôi chùa nhưng với ý chí quyết tâm của Ban Thường Vụ, Hội đồng Huynh trưởng Cấp Tấn cùng Ban tổ chức Đại hội đã chứng minh một điều đạo Phật có thể hiện diện ở tất cả mọi nơi, GĐPT có thể tùy duyên bất biến để thực hiện sứ mạng giáo dục tuổi trẻ của mình.

GĐPT ViệtNamluôn lấy khó khăn làm hành trang, tất cả Huynh trưởng về đây đều thể hiện niềm vui của từng cá nhân Huynh trưởng và phấn khởi trước Đại hội của GĐPT Bình Thuận. Đây cũng là một trong tiến trình 22 Đại Hội của các BHD Tỉnh Thị. Toàn thể đại biểu về đây đã xác quyết tinh thần vượt khó, thể hiện sự thống nhất ý chí để về bầu BHD Bình Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Sau Lễ Khai mạc Đại hội đã công cử thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm soát, Ban bầu cử với tỷ lệ nhất trí gần như tuyệt đối.

Đại hội đã thông qua Nội Lệ Đại hội và tiến hành phiên họp khoáng đại.

Trong Phiên khoáng đại đã thông qua tinh thần các phiên Trù bị và Tiền Đại hội như sau :

Trong hai phiên họp ngày 09.01.2012 và ngày 05.02.2012 toàn BHD Bình Thuận, Hội đồng Huynh trưởng Cấp Tấn, Hội đồng Huynh trưởng Cấp Tín đã thông qua :

  1. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2008 – 2012 BHD Bình Thuận.
  2. Đề án Phật sự nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Và chiều ngày 28.02.2012 tiến hành phiên Tiền Đại hội thông qua Nội lệ Đại hội, danh sách nhân sự tham gia bầu Tân BHD Bình Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Toàn BHD Bình Thuận tuyên bố mãn nhiệm kỳ, và chủ tọa đoàn cùng Ban bầu cử tiến hành bầu BHD Bình Thuận nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Chủ tọa đoàn đã cho đọc lại và biểu quyết một lần nữa về Nội lệ Đại Hội, thông qua Nội lệ bầu cử, thông qua danh sách các nhân sự được đề cử bầu cử vào BHD Bình Thuận theo tuần tự như sau :

  1. Bầu chức danh Trưởng ban BHD Bình Thuận :

Đại hội đề cử 3 Huynh trưởng Ứng viên :

–   HTr Cấp Tấn HTr Cấp Tấn Tâm Minh – Phạm Xuân Hoàng.

–   HTr Cấp Tấn Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt.

–   HTr Cấp Tấn Chánh Định – Phan Đình Toàn.

Sau khi kiểm phiếu, kết quả bầu cử như sau :

–   HTr Cấp Tấn HTr Cấp Tấn Tâm Minh – Phạm Xuân Hoàng : 92/124 phiếu.

–   HTr Cấp Tấn Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt : 13/124 phiếu

–   HTr Cấp Tấn Chánh Định – Phan Đình Toàn : 19/124 phiếu.

Như vậy HTr Cấp Tấn Tâm Minh – Phạm Xuân Hoàng đắc cử Trưởng Ban.

  1. Bầu các chức danh còn lại của Thường vụ BHD Bình Thuận.

Tiếp tục bầu 8 chức danh còn lại của Ban Thường vụ, toàn thể Đại hội đã tiến hành bầu. Giao Anh Trưởng Ban họp cùng các Huynh trưởng đắc cử sắp xếp chức danh.

  1. Bầu 10 chức danh Ủy viên.

Chủ tọa đoàn giao ban Thường vụ tiếp tục sắp xếp và bầu các chức danh Ủy viên còn lại.

Đến đây do trở ngại về địa điểm, tuy nhiên Đại hội cùng đã hoàn tất toàn bộ nội dung của Đại hội qua 2 phiên trù bị, 1 phiên Tiền Đại hội, và 1 phiên chính thức. Thay mặt Chủ tọa Đoàn Anh Tổng Thư Ký BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đã gắn phù hiệu chức vụ Tân Trưởng Ban Hướng Dẫn Bình Thuận trước toàn thể Đại hội và giao nhiệm vụ Anh Trưởng Ban cùng Ban Thường Vụ BHD Bình Thuận hoàn tất các phần còn lại.

Toàn thể Đại hội đã được Anh Tổng Thư Ký nhắn nhủ và toàn thể Đại hội tiến hành hồi hướng và dây thân ái trong niềm hân hoan tuy không trọn vẹn nhưng cũng chứng tỏ được nổ lực hết mức của BHD Bình Thuận để hoàn tất Đại hội.

Chúc tân Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận hoàn thành nhiệm vụ của mình trước sứ mệnh lịch sử của tổ chức GĐPT ViệtNam.

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

Bài khác nên xem

(Hình ảnh) Trại Anoma – Ni Liên GĐPT Bình Phước

nhuanphap

GĐPT H. Xuyên Mộc tổ chức Liên Trại Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn

GDPT Từ Hiệp ( BHD GĐPT CamRanh ), Tổng kết Phật sự năm Nhâm Thìn – 2012

phuocthanh