6 Bài hát Bậc Chân Cứng

Đây là những bài hát được quy định trongchương trình Văn nghệ về thanh nhạc cho Bậc Chân Cứng.

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

Bài khác nên xem

Chuyện tiền thân : Chiếc cầu muôn thuở

datthinh

(Thích Thái Hòa) Phương pháp chuyển hóa đời sống nghèo khó và tai nạn

nhuanphap

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 2/2021

Tâm Lễ