6 Bài hát Bậc Chân Cứng

Đây là những bài hát được quy định trongchương trình Văn nghệ về thanh nhạc cho Bậc Chân Cứng.

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

Bài khác nên xem

KHÁNH HÒA: TỔ CHỨC NGÀY TU BÁT QUAN TRAI GIỚI CHO HUYNH TRƯỞNG

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức tổng kết và trao chứng chỉ kết khóa Bậc kiên 14 năm 2014.

phuocthanh

Chương trình trực tuyến đêm thứ hai: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565 (mùng 9/4/Tân Sửu – 20/5/2021)

Huệ Quang GĐPTVN