6 Bài hát Bậc Chân Cứng

Đây là những bài hát được quy định trongchương trình Văn nghệ về thanh nhạc cho Bậc Chân Cứng.

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

Bài khác nên xem

Chuyện tiền thân – Hoàng tử Nhẫn Nhục và hiếu thảo

datthinh

BHD Khánh Hòa khai khóa bậc Lực – năm học 2016

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức Kỳ thi kết khóa Bậc học của Huynh trưởng và Đoàn sinh – Niên khóa 2017