BHD GĐPT Lâm Đồng khai khoá bậc Lực năm 2013

Ngày 3/03/2013 BHD. GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức khai khóa bậc Lực năm 2013 theo hướng dẫn của BHD.GĐPT.VN tại chùa Linh Sơn Đàlạt.
Chủ tọa có A.Trưởng Ban Hướng Dẫn Lâm Đồng Phổ Minh TRƯƠNG CÔNG OAI, các anh chị Phó trưởng ban , các thành viên BHD, Đại diện BHD tại các khu vực.
Học viên bậc Lực các khóa năm 2013 có 47 anh,chị,. Trong đó Lực 5 có 13 anh chị, Lực 4 có 3 anh chị, Lực 3 có 3 anh chị, Lực 2 có 20 anh chị, Lực 1 có 8 anh chị.
Sau khi niệm Phật cầu gia bị, cử bài Sen Trắng, đọc quyết định công cử Nhóm điều hành bậc Lực 2013 gồm có 7 anh chị.
 Nhóm điều hành bậc Lực đánh giá lại kết quả Lực năm 2012, rút những kinh nghiệm cho năm 2013. Anh Trưởng ban đã có lời động viên sách tấn các anh chị trong việc tu học. Sau đó các lớp đã có buổi sinh hoạt đầu tiên để đi vào năm học.
Các anh chị trúng cách Lực 5 năm 2012 đã tiến hành bốc đề tàiđể làm luận văn theo quy định của TƯ.
P1150570VP.BHD Lâm Đồng
Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức thi kết khoá: Kiên-Trì- Định – Lực năm 2012

phuocthanh

BHD.GĐPT Cam Ranh Tổ Chức Thi Kết Khoá Bậc Lực Năm 2012

phuocthanh

BHD Lâm Đồng tổ chức thi bậc Lực 2015

phuocthanh