BHD GĐPT Khánh Hòa: Nguyện Cầu Siêu Sanh Lạc Quốc

Nam Mô A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn và đoàn sinh GĐPT Khánh Hòa được tin

Cụ Ông : NGUYỄN KHẮC GIA – Pháp danh TÂM DU tự NIỆM PHONG

Từ trần  lúc 05 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2012 tại Tp Hồ Chí Minh.

Là thân phụ anh Tâm Niệm NGUYỄN KHẮC HÀ  Huynh trưởng Cấp Tấn,

phó Trưởng Ban ngành Nam  Ban Hướng dẫn GĐPT Biên Hòa.

Thành kính nguyện cầu Hương linh cụ ông được siêu sanh lạc quốc.

VP BHD GĐPT Khánh Hòa

Bài khác nên xem

100 lời khuyên

phuocthanh

Tịnh Độ Là Đây!

ducquang

Ứng dụng Phật Pháp trong nông nghiệp

phuocthanh