Nhạc: Mừng Vu Lan Về – Trần Nhật Thành

Một bài ca sinh hoạt về Vu Lan rất phổ biến vì đơn giản dễ hát nhưng ca từ không kém lãng mạn chân tình

Bài khác nên xem

Nhạc Phẩm: Ru Nội Kết – Làng Hồng

ducquang

Nhạc Karaoke: Lòng Hiếu Oanh Vũ – Lê Cao Phan

ducquang

Nhạc Karaoke: Mừng Ngày Phật Đản – Y Mai,Đ.Lê Nguyễn

ducquang