Nhạc: Mừng Vu Lan Về – Trần Nhật Thành

Một bài ca sinh hoạt về Vu Lan rất phổ biến vì đơn giản dễ hát nhưng ca từ không kém lãng mạn chân tình

Bài khác nên xem

Nhạc: Sám Hối – Dương Xuân Dưỡng

ducquang

Video ca khúc: MÃI MỘT TÌNH LAM – Tưởng niệm Anh Tâm Huy Phan Đình Thăng.

Nhạc: Vang Mãi Diệu Âm – Đức Quảng

ducquang