Nhạc: Mừng Vu Lan Về – Trần Nhật Thành

Một bài ca sinh hoạt về Vu Lan rất phổ biến vì đơn giản dễ hát nhưng ca từ không kém lãng mạn chân tình

Bài khác nên xem

Nhạc: Bướm Bay Vườn Cải Hoa vàng

ducquang

Nhạc: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Úc Đại Lợi – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Ngày Xưa Có Mẹ – Võ Tá Hân

ducquang