Nhạc: Mừng Vu Lan Về – Trần Nhật Thành

Một bài ca sinh hoạt về Vu Lan rất phổ biến vì đơn giản dễ hát nhưng ca từ không kém lãng mạn chân tình

Bài khác nên xem

Nhạc Một Mẹ Trăm Con – Dân Ca Gia Rai, lời Phạm Duy

ducquang

Nhạc Karaoke: Trường Ca Ka Lăng Già – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Lý Căn Bản

ducquang