Nhạc Karaoke: Chim Oanh Vũ Nhân Từ – Đức Quảng

Nhạc phẩm: CHIM OANH VŨ NHÂN TỪ (TRUYỆN CA) – Tác giả: Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Hiếu Ngọc – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Truyền tải trực tiếp: Lễ cúng dường ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PHẬT LỊCH 2564

Huệ Quang GĐPTVN

Chùa Tường Vân – Huế

phuocthanh

Nhạc phẩm Xuân Quê – Đức Quảng

ducquang