[Ebook] Hoạt động thanh niên – Tâm Huy

Kính thưa toàn thể Lam viên, tạm tời trang nhà GĐPT Việt Nam tạm đăng Tài liệu Hoạt Động Thanh Niên của  Anh Tâm Huy Phan Đình Thăng, ở dạng file PDF.

Ban Biên Tập đang sưu tầm lại file gốc khi nào có chúng tôi sẽ tiếp tục đăng trở lại dưới dạng file gốc để tiện cho việc tu học và giảng dạy của toàn thể Lam viên. Kính chào Tinh tấn.

Link tải về

Bài khác nên xem

Trò chơi Phật hóa: Biến Tấu Vòng Tròn 4 – Luân Hồi

ducquang

Mưu Sinh Thoát Hiểm(Phương Hướng)

phuocthanh

Tài Liệu Hoạt Động Thanh Niên của Anh Nguyên Linh

phuocthanh