BHD GĐPT tỉnh Ninh Thuận phúng viếng tang lễ anh Nhật Hồng

Hôm nay là ngày thứ hai của tang lễ HT cấp Dũng Nhật Hồng. Phái đoàn BHD GĐPT tỉnh Ninh Thuận do Anh Phó Ban làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng tại tang đường. Các BHD GĐPT các tỉnh gởi vòng hoa và thư phân ưu Lúc 16g BHD GĐPT Lâm Đồng cùng các BĐD/BHD khu vực, các đơn vị GĐPT trong tỉnh  đã đến tang đưởng phúng viếng Anh . Chị Q.Trưởng ban BHD Lâm Đồng đã thay lời cho toàn thể Gia đình Áo Lam Lâm Đồng có lời chia buồn cùng tang quyến, tất cả đã thành tâm hướng về Chư Phật nhất tâm cầu nguyện Chơn Linh Anh sớm siêu sanh miền Tịnh Độ.

VP.BHD GĐPT Lâm Đồng.

Bài khác nên xem

Trại Hiếu BHD Biên Hoà

nhuanphap

GĐPT Đức Hưng Huân Tu Cúng Dường Phật Đản Pl.2565 – Dl 2021

nhuanphap

BHD Trung Ương Viếng Tang.

ducquang