Nhạc: Tưởng Niệm Yến Phi – Hằng Vang

Ngày 26/1/1965 (nhằm ngày 24/chạp Giáp Thìn) Thánh Tử Đạo Huynh trưởng GĐPT vị Pháp vong thân:

Yen Phi 647_n

Tuong niem Yen Phi

Bài khác nên xem

Nhạc: GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Mẹ Là Tất Cả – Đức Quảng

ducquang

Nhạc lý căn bản (3)

ducquang