Nhạc: Tưởng Niệm Yến Phi – Hằng Vang

Ngày 26/1/1965 (nhằm ngày 24/chạp Giáp Thìn) Thánh Tử Đạo Huynh trưởng GĐPT vị Pháp vong thân:

Yen Phi 647_n

Tuong niem Yen Phi

Bài khác nên xem

Nhạc Rằm Tháng Tư – Bửu Bác

ducquang

Nhạc Karaoke: Đức Khiêm Từ – Chúc Linh

ducquang

Nhạc Karaoke: Đạo Kỳ Phật Giáo – Chúc Linh

ducquang