Nhạc Karaoke: Lưu Chuyển – Thơ Thiền sư Nhất Hạnh

Nhạc phẩm LƯU CHUYỂN – Ý thơ: Thiền sư Nhất Hạnh – Phổ nhạc: Đức Quảng 2015 – Kính dâng và góp lời câu nguyện cho Ngài hằng trụ thế – Hòa âm Giác An – Tiếng hát: Quốc Thắng

Bài khác nên xem

Tài Liệu: Phật Giáo và Dân Tộc Việt Nam mất gì khi phá sản tinh hoa của Gia Đình Phật Tử Việt Nam (TT)

phuocthanh

Cậu bé Giót

phuocthanh

Cư Trần Lạc Đạo Phú

phuocthanh