Nhạc Karaoke: Lưu Chuyển – Thơ Thiền sư Nhất Hạnh

Nhạc phẩm LƯU CHUYỂN – Ý thơ: Thiền sư Nhất Hạnh – Phổ nhạc: Đức Quảng 2015 – Kính dâng và góp lời câu nguyện cho Ngài hằng trụ thế – Hòa âm Giác An – Tiếng hát: Quốc Thắng

Bài khác nên xem

Thơ: Dấu chân qua của Tuệ Như

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Nguyện Lực Mãi Còn – Đức Quảng

ducquang

Bài hát Phật giáo Việt Nam

datthinh