Lễ Hiếu Và Chu Niên Lần Thứ 25 GĐPT Khánh Tâm – Đồng Nai

Chu niên mong đợi đã về

Đoàn viên ai nấy tràn trề niềm vui

Ngày Hiếu lo liệu xong xuôi

Tình lam sum họp lòng vui rộn ràng

Hòa nhịp vào không khí vui tươi đón mừng Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2558 đã về trên khắp năm châu và cũng tại quê hương chúng ta với những người con, những tấm lòng hiếu thảo, đang khẩn thiết kính thành hướng về hai đấng sinh thành bằng tất cả trái tim của người con Phật với nỗi niềm cảm xúc sâu lắng nhớ về nguồn cội.

Cũng trong dịp này, Ban Huynh Trưởng GĐPT Khánh Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai tổ chức lễ Hiếu cho các em huân tập, noi gương Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát nhằm thể hiện lòng hiếu thảo đối với mẹ cha, đồng thời kỷ niệm Chu niên lần thứ 25 của đơn vị để cho các đoàn viên nhớ về chặng đường sinh hoạt tu học đã trải qua bao năm tháng thăng trầm mà những anh chị Huynh Trưởng đi trước đã truyền thừa lại qua bao thế hệ cho đến ngày hôm nay.

Buổi lễ được diễn ra vào lúc 14h00 ngày 15.07.Giáp Ngọ (nhằm ngày 10.08.2014) tại ngôi bảo điện Vạn Phước Quảng Long Tự dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Phước Khánh trụ trì. Đồng thời được sự chủ tọa của anh HTr cấp Tấn: Tâm Tây NGUYỄN VĂN SƠN – Tổng thư ký BHD – GĐPT Đồng Nai, anh HTr cấp Tấn: Quảng Đáp LÊ BỬU – UV Nghiên huấn, anh HTr cấp Tín: Tâm Ngoạn TRẦN ĐỚI – ĐD/BHD – GĐPT Đồng Nai tại huyện Xuân Lộc đồng chủ tọa. Bên cạnh đó, còn có quý anh UV/BHD, quý anh trong BĐD – GĐPT Xuân Lộc, quý anh chị đại diện các đơn vị GĐPT bạn, quý bác trong BBT – GĐPT huyện Xuân Lộc, quý bác BBT – GĐPT Khánh Tâm, quý phụ huynh đoàn sinh, quý vị ân nhân, quý anh chị nguyên là HTr và đoàn sinh GĐPT Khánh Tâm cùng sinh hoạt trước đây cũng về tham dự. Ngoài ra còn có quý anh chị trong BHT và 49 em đoàn sinh GĐPT Khánh Tâm cùng tề tựu đông đủ.

Buổi lễ được chia làm 2 phần: Phần 1 tổ chức lễ hiếu cho các em kính dâng quà hiếu tặng mẹ cha, đọc ý nghĩa ngày Hiếu và cảm niệm về ân đức sinh thành của mẹ cha. Tiếp phần hai là khai mạc kỷ niệm Chu niên lần thứ 25 của đơn vị theo nghi thức lễ lược của BHDTƯ đã ban hành. Trong buổi lễ Chu niên đơn vị có tặng thưởng cho 04 HTr thực thụ đã chuyên cần trong sinh hoạt tu học, có tác phong đạo đức và hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ của người HTr tại GĐPT trong 5 năm qua, tặng thưởng cho 04 HTr Tập sự hỗ trợ cho ngành Đồng và 13 em đoàn sinh đã chuyên cần sinh hoạt tu học trong năm 2013 – 2014.

Anh Tâm Tây ĐD/BHD – GĐPT Đồng Nai đã huấn từ: « Tán dương tinh thần của quý anh chị HTr cùng các em đoàn sinh đã chuyên cần SH tu học trong thời gian qua, đồng thời sách tấn BHT phải cố gắng nổ lực nhiều hơn nữa để xây dững vườn lam của Khánh Tâm mỗi ngày càng phát triển vững mạnh góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của GĐPT Đồng Nai trong những năm tới… ». Buổi lễ được khép lại lúc 16h30 cùng ngày, tất cả Lam viên hồi hướng và cùng ở lại dùng tiệc chay với đơn vị đến 17h15 chia tay nhau ra về trong niềm hoan hỷ và thắm tình đạo vị.

                                                            Văn phòng Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai

                                                            Phụ tá TTK Đặc trách Truyền Thông thực hiện

Bài khác nên xem

Lễ tưởng niệm và Truy tán công hạnh Htr cấp Dũng GĐPT VN Nhật Hồng NGUYỄN ĐỂ

Linh Nguyên

Miền Vạn Hạnh

nhuanphap

Hiệp Kỵ GĐPT Bình Định năm 2018 – PL 2562