Kỳ thi kết khóa bậc Lực năm 2019 – tại Cam Ranh

Thừa ủy nhiệm của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam. Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2019, tại chùa Hòa Thảnh – xã Cam Thành Bắc – huyện Cam Lâm, BHD.GĐPT Cam Ranh đã tổ chức Giám thị Kỳ thi kết khóa bậc Lực năm tu học 2019.
Thành phần hiện diện trong buổi lễ Khai mạc kỳ thi kết khóa có các Anh,Chị :
– HTr cấp Tấn Minh Thiền – PHẠM BÁ QUYẾT, Trưởng Ban BHD.GĐPT Cam Ranh, thân lâm chủ tọa
– HTr cấp Tấn Nguyên Thiện – TRẦN HỮU HIỀN, thành viên của Hội đồng Khảo thí bậc Lực TƯ được cử đến Giám sát Hội đồng thi bậc Lực tại Cam Ranh, đồng chủ tọa.
– HTr cấp Tấn Tâm Bản – NGUYỄN THỊ SÔ, Phó Trưởng ban Ngành Nữ; cùng các HTr là thành viên BHD, Gia trưởng, LĐT các đơn vị trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh.
– HTr cấp Tấn Quảng Đạo – NGUYỄN VĂN NỨC, Chủ tịch Hội đồng Giám thị; quý HTr là thành viên HĐ Giám thị kỳ thi kết khóa Bậc Lực tại Hội đồng thi Cam Ranh, cùng 20 HTr học viên Bậc Lực dự thi.

Sau Lễ khai mạc, kỳ thi được tiến hành nghiêm túc, tuân thủ các quy định của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam về Phật sự thi khảo sát bậc Lực. Kết thúc viên mãn lúc 11g00 cùng ngày.

Thông tin và Hình ảnh: Nhuận Hùng Nguyễn Anh Tuấn – Nhật Trường Lê Đức Thọ (www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh tu Bát Quan Trai Giới lần 2 – năm 2016

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT BÀ RỊA TỔ CHỨC KHÓA TU “MÙA HÈ AN LẠC”

Tâm Lễ

Dấu lối đi : Bậc Chân Cứng

datthinh