Hướng Về Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam

Mỗi năm mồng bảy tháng ba

Là ngày Hiệp kỵ chúng ta hướng về

Cũng vì chung một nguyện thề

chung đường lý tưởng chẳng nề gian nan

hiep ky TU 13DDAzz

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Đạo Kỳ Phật Giáo – Chúc Linh

ducquang

Tuổi Thơ (thơ)

phuocthanh

(Bút ký tâm tình Lam) Trại Hạnh Tâm Chánh – Ngành Nữ BHD.GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn

Huệ Quang GĐPTVN