Hướng Về Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam

Mỗi năm mồng bảy tháng ba

Là ngày Hiệp kỵ chúng ta hướng về

Cũng vì chung một nguyện thề

chung đường lý tưởng chẳng nề gian nan

hiep ky TU 13DDAzz

Bài khác nên xem

GĐPT Đức Hiền tổ chức đêm văn nghệ cúng dường Phật đản

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Vu Lan Mùa Báo Ân – Tâm Đức

ducquang

Tu Viện Quảng Hương Gìa Lam

phuocthanh