Hướng Về Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam

Mỗi năm mồng bảy tháng ba

Là ngày Hiệp kỵ chúng ta hướng về

Cũng vì chung một nguyện thề

chung đường lý tưởng chẳng nề gian nan

hiep ky TU 13DDAzz

Bài khác nên xem

Thơ: Tiếng Chuông Thiên Mụ

ducquang

Bút ký đọc “Cư trần lạc đạo phú”

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Trăng Tròn Tháng Tư – Chúc Linh

ducquang