GĐPT Viên Quang (BHD GĐPT Lâm Đồng) kỷ niệm Chu niên lần thứ 57

Ngày 27/1/2013 đơn vị GĐPT Viên Quang thuộc TP.Đà lạt đã tổ chức mừng chu niên năm thứ 57 ngày thành lập. Về tham dự có Sư Cô trú trì, các Anh – Chị trong BHD Lâm Đồng, các đơn vị bạn.
Đây là một trong những đơn vị tại TP.Đàlạt được thành lập  lâu năm và có truyền thống xây dựng và phát triển trước năm 1975. Sau nhiều năm có những trở duyên nên đơn vị dừng sinh hoạt.
Được sự quan tâm của BHD Lâm Đồng, đã cử những trưởng có tâm huyết về xây dựng lại đơn vị và nhất là được sự chăm lo và quan tâm của Sư Cô trú trì nên đơn vị đã tái sinh hoạt.
 Đến nay đơn vị có 6 trưởng và trên 20 đoàn sinh sinh hoạt hàng tuần .
 Đơn vị Viên Quang  đã tròn 57 tuổi, tuy còn khó khăn nhưng với lý tưởng màu Lam tin chắc rằng Viên Quang sẽ vững tiến với mục đích và lý tưởng của GĐPT Việt Nam.
VP.BHD. GĐPT Lâm Đồng

20130204135999083168376Bài khác nên xem

Lễ Khai mạc Hội thi Tiếng hát, Vẽ tranh, Kể chuyện – Ngành Đồng toàn quốc năm 2019

Huệ Quang GĐPTVN

NGÀNH NỮ GĐPT LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC TRẠI TÂM CHÁNH

Huệ Quang GĐPTVN

Hội Thảo Ủy Viên – Phụ Tá Ủy Viên Ngành Đồng GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN