GĐPT Khánh Hòa Việt Nam Phân Ưu

NAM-MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

Chúng con toàn thể Huynh trưởng-Đoàn Viên & Cựu Huynh trưởng
Gia Đình Phật Tử Khánh Hòa- Việt Nam nhất tâm đê đầu
Kính Phụng giác linh
Cụ bà:
NGUYỄN THỊ THANH  Pháp danh: THỊ THÀNH
tự THÍCH NỮ VIÊN PHỤNG
Viên tịch lúc 20 h30 ngày 17.11. 2014 (25.9 Giáp Ngọ)
Tại Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ . Ninh Hải -Ninh Thuận.
Hưởng thọ 85 tuổi.
Thân Mẫu của Thượng Tọa Thích Thông Huệ, Cố Vấn Giáo lý GĐPT Khánh Hòa.
Viện chủ Thiền Tự Viên Giác Nha Trang
Cao đăng Phật Quốc

Đồng kính Phân Ưu  đến Tang môn hiếu quyến
ĐỒNG KÍNH ĐẢNH LỄ GIÁC LINHHac b-hac

 

Bài khác nên xem

Hình ảnh : Lễ Di Quan cố Huynh Trưởng cấp Tấn Thị Tích Nguyễn Văn Đức

phuocthanh

Lễ Thành Đạo, Lễ Kỳ Siêu Hiệp Kỵ BHD GĐPT Quảng Nam

Linh Nguyên

GĐPT Liên Quang: Vượt Qua Chướng Nạn

phuocthanh