GĐPT Cam Ranh tưởng niệm – thọ tang Cố Trưởng lão HT thượng Đức hạ Chơn

Cùng thời điểm tại tu viện Quảng Hương Già Lam đang tưởng niệm, cung thỉnh kim quan đến đài hỏa táng Phúc An Viên, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh cử hành lễ trà tỳ. Tại Cam Ranh, đúng 7 giờ ngày 16 tháng 10 năm Đinh Dậu (03.12.2017), trên 100 Lam viên các cấp trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh vân tập về chùa Bảo Hải để cử hành Lễ tưởng niệm và thọ tang, tri ân công đức của Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn, Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Ân sư của Gia Đình Phật tử Việt Nam.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Nghiêm, thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, thành viên Ban thường trực Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam, Trưởng ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh; Đại đức Thích Quảng Hậu, thành viên Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam, thành viên Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Giác Linh, cử bài ca Sen Trắng, phút tưởng niệm Ân sư. HTr Nguyên Thọ-Trần Nguyện, Phó Trưởng ban ngành nam BHD.GĐPT Cam Ranh, cung tuyên “Tiểu sử thân thế, đạo nghiệp” của Cố Trưởng lão Hòa thượng.

+ Đại đức Thích Quảng Hậu, Thành viên Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam, cung tuyên Điếu văn của HĐ Tăng Già Chứng Minh – HĐ Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam.

+ Tiếp theo, HTr Minh Thiền-Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD. GĐPT Cam Ranh, cung tuyên “Văn tưởng niệm của HĐHTr cấp Dũng GĐPT Việt Nam”.

Cung đối trước công hạnh của một bậc Tông Tượng thiền môn âm thầm hy hiến cho Chánh Pháp, cho Dân Tộc, cho Tăng Ni, Tín Đồ Phật Giáo, và GĐPT Việt Nam. Riêng tại Cam Ranh, từ năm 1968, Ngài đã khai sơn chùa Từ Vân, đảm nhiệm Chánh đại diện GHPGVNTN thị xã Cam Ranh – Vị Cố vấn Giáo hạnh của BHD.GĐPT Cam Ranh thời kỳ đó.  Trong niềm kính tiếc vô biên, toàn thể Lam viên GĐPT Cam Ranh hiện diện tại buổi lễ đồng quỳ thọ tang, đảnh lễ tri ân và cầu nguyện Giác linh Đức Trưởng lão Hòa thượng Ân sư Cao Đăng Phật Quốc.

Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Nghiêm đại lao Chư Tôn Giới Đức trong Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, ban đạo từ. Ngài bảo ban: “…Trong giờ phút trang nghiêm long trọng tưởng niệm công đức vô lượng của Giác linh Trưởng lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn – Viện chủ Tu viện Quảng Hương Già Lam – Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Chứng minh GĐPT Việt Nam. Để báo đáp phần nào trong muôn một thâm ân giáo dưỡng của Ngài, Thầy kỳ vọng Huynh trưởng các cấp, Đoàn sinh các ngành của GĐPT Cam Ranh hãy khắc ghi lời dạy của Cố Hòa thượng Ân sư: Lam viên hãy thương yêu nhau như ruột thịt, hòa hợp thanh tịnh chung lo Phật sự, hướng đến sự thành tựu vững bền mục đích, lý tưởng của Tổ chức GĐPT Việt Nam…”.

Sau nghi thức tuyên tụng “Tứ Hoằng Thệ Nguyện – Nguyện sanh Tây phương – Hồi hướng”, buổi Lễ tưởng niệm và thọ tang, tri ân công đức của Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn, Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Ân sư của Gia Đình Phật tử Việt Nam hoàn mãn lúc 9 giờ cùng ngày, trong niềm xúc cảm vô bờ của tất cả Lam viên hiện diện.

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế, trùng kiến Quảng Hương Già Lam Viện Chủ, húy thượng Nguyên hạ Mỹ, tự Đức Chơn, hiệu Hải Tánh Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

(www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

Thông Tư về trang nhà GĐPT Việt Nam.org

phuocthanh

Thông tư V/v Tưởng niệm và Thọ tang Cố Trưởng Lão Hoàng Thượng

Áo Lam

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 2/2021

Tâm Lễ