GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 5/2017

Thực hiện đề án tu học trường kỳ cho hàng huynh trưởng nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, trau dồi kiến thức nội điển, Ban Hướng Dẫn tỉnh đã đề ra mục tiêu mỗi năm tổ chức  5 kỳ tu Bát Quan Trai, tại mỗi khóa tu cung thỉnh chư Tôn Đức CVGH chứng minh truyền giới và thuyết giảng các bộ kinh Đại thừa Phật Giáo trong chương trình tu học bậc Lực của huynh trưởng.

Khóa tu lần thứ 5 năm 2017 được tổ chức vào ngày 01/01/2018 tại chùa Từ Quang, Châu Đức. Khóa tu BQT lần này đã có 87 huynh trương giới tử tham dự. Ban Hướng Dẫn đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Từ Thanh trú trì chùa Từ Quang chứng minh truyền giới và cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh bảo trưởng ban CVGH GĐPT tỉnh quang lâm thuyết giảng tiếp tục bộ kinh Ưu-bà-tắc cho giới tử.

Buổi chiều giới tử thực hành  tọa thiền và một thời khóa lễ Phật tụng kinh A-di-đà. Tiếp theo như thường lệ là buổi sinh hoạt giới tử để sách tấn, trao đổi, góp ý về khóa tu để ngày càng hoàn mãn hơn. Sau cùng BHD phổ biến một số phật sự sắp tới của của GĐPT tỉnh..

                                                                                                                        VP.BHD.GĐPT.BRVT

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thăm viếng các Đơn Vị GĐPT trong Tỉnh nhân mùa Phật Đản PL 2556

phuocthanh

ĐẠO PHẬT DÀNH CHO AI?

Tâm Lễ

Mục đích Gia Đình Phật Tử

datthinh