Đại Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam- Lễ Húy Nhật Bác Tâm Minh Lê Đình Thám

Đại lễ Hiệp Kỵ và Trai Đàn chẫn tế được tổ chức lần đầu tiên vào các ngày 31.7.1973 và ngày 01.8.1973, để Tri ân và tưởng niệm các cố Đoàn Viên, cố cựu Đoàn viên và cố Ban viên Ban bảo Trợ, nhân dịp Đại Hội GĐPT Việt Nam toàn quốc năm 1973.

 Đại lễ Hiệp Kỵ và Trai Đàn chẫn tế do Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức, ủy nhiệm cho BHD GĐPT Thừa Thiên- Huế tổ chức, dưới sự chứng minh của Đại diện Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, chủ đàn và kinh sư do Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Thừa Thiên đảm trách.Chánh tế : Trưởng Ban HD TƯ GĐPT VN, cận ủy đại bái: Phó Trưởng Ban.

Tại Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam tại Đà Nẵng năm 1973 có thiết trí một bàn án để an vị các Hương Linh Đoàn Viên, Cựu Đoàn Viên, Ban Viên Bảo Trợ GĐPT Việt Nam, sau đó BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam thỉnh ra Huế nhập Lễ Đàn Hiệp Kỵ và Trai Đàn Chẩn tế.

Chương trình Đại lễ Hiệp Kỵ và Trai Đàn chẫn tế bao gồm: Lễ Hưng tác Thượng Phan, khai kinh, thỉnh Linh, cúng tiến thường, tưởng niệm, Lễ chánh hiệp kỵ, lục cúng, chẩn tế, phóng sanh, phóng đăng v.v., các danh sách cầu siêu sẽ được thiêu hóa khi hoàn kinh. Sau Đại lễ Linh Vị được thỉnh về Tổ Đình Ấn Quang để phụng thờ.

Đến năm 1980, BHD GĐPT Gia Định Tổ chức Đại lễ Hiệp Kỵ và Trai Đàn chẫn tế được tổ chức liện tục trong 3 ngày 24,25 và 26.08.1980 tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam. Trong Đại Trai đàn này, chị Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc, phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam dõng dạt ban Huấn Từ “ Dân tộc còn thì đạo pháp còn, đạo pháp còn thì Gia Đình Phật Tử còn vì Gia Đình Phật Tử là một tổ chức sinh ra trong lòng đạo pháp và dân tộc, với mục đích là phụng sự cho đạo pháp, cho dân tộc… ”.

Sau đó các BHD khác cũng tổ chức Hiệp kỵ. Đặc biệt trong giai đoạn này BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Hiệp Kỵ tại Tổ Đình Linh Sơn, có rất nhiều Huynh Trưởng và Đoàn Sinh khắp cả nước về tham dự.

Đến năm 1999 lần đầu tiên sau năm 1975, BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam  lấy ngày Húy nhật của Bác Tâm Minh Lê Đình Thám, làm ngày Hiệp Kỵ của GĐPT Việt Nam.

Chiều ngày 06.03.Nhâm Thìn(27.03.2012), Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam cung thỉnh ban Kinh Sư Tu Viện Quảng Hương Gìa Lam cúng Tiên thường, Đại bái  cúng tiên thường Huynh Trưởng Cấp Dũng Phó Trưởng Ban -Như Thật Nguyễn Công Minh cùng quý Anh Chị trong Thường Vụ TƯ cùng một số Huynh Trưởng của các Tỉnh.

Sáng ngày 07.03.Nhâm Thìn(28.03.2012), lúc 8h30 BHD Trung Ương tiến hành tổ chức Lễ Hiệp Kỵ, trước khi vào chánh Hiệp Kỵ, Quý anh Chị Trưởng Phó Ban, Ủy viên, phụ tá Ủy Viên, Đại Diện Miền, cùng các BHD các Tỉnh Thị trên toàn quốc, đến đảnh lễ, tưởng niệm, nhiễu quanh Bảo Tháp Tổ khai sơn Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Đệ Tam Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, Ân sư GĐPT Việt Nam.

Đến 9h00 thể Lam Viên GĐPT Việt Nam tề tựu trước linh đường Cung Thỉnh Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Chứng Minh GĐPT Việt Nam,Thượng Tọa Trì Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Chư Tôn thường trực Hội Đồng chứng Minh, Hội Đồng Cố vấn, Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ Đại Đức Tăng Ni Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử các Tỉnh Thị, cùng Ban Kinh sư quang lâm Đàng tràng chứng minh Đại Lễ Hiệp Kỵ.

Đại Lễ Hiệp Kỵ năm Nhâm Thìn(2012) có rất nhiều Tăng , Ni gốc GĐPT Việt Nam cũng về tham dự. Các BHD các Tỉnh Thị đầy đủ, số lượng Huynh Trưởng và cựu Huynh Trưởng, quý Bác Ban bảo trợ lên khoảng 600 người.

 Ban Tổ chức Cung thỉnh Cung Thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh niêm hương bạch Phật,  kế tiếp là phần Dâng Lục Cúng do BHD GĐPT Gia Định đảm trách “ Lục cúng với ý nghĩa nguyện cầu cho những người đã khuất giải thoát oan khiên. Nếu có Lục Cúng Hoa Đăng được diễn trong đêm có tổ chức Đàn Chẩn Tế với ý nghĩa hoàn mãn, vui mừng, chúc mọi người còn sống được thái bình, hạnh phúc, an lạc”.

Ban kinh sư tổ chức Lễ Kỳ Siêu – Thỉnh Linh an Toạ.

Bài ca chính thức của GĐPT Việt Nam “ Sen Trắng ” được toàn thể lam viên đồng loạt nghiêm trang cất cao tiếng hát, tưởng niệm  Chư Ân Sư, Cố Vấn, Sáng Lập, Chư Thánh Tử Đạo, Gia Trưởng, Huynh trưởng, Đoàn Sinh quá cố đã trọn đời phụng sự cho đạo pháp và dân tộc.

Sen tỏa ngát mùi hương thanh tịnh

Nén trầm thơm đảnh lễ Pháp vương

Hương Hoa hiệp kỵ cúng dường

Chân thành khấn nguyện mười phương Phật về

Xin chứng giám lòng con thanh tịnh

Nguyện Anh Linh Thầy Tổ bạn lành

Nguyện cho tất cả chúng sanh

Thoát vòng lục đạo tử sanh luân hồi

Lời Cảm Niệm của Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam “ Nơi đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, Lễ Hiệp Kỵ chí kính thiết bày, đạo tràng Lam viên nhất dạ hướng về, Quảng Hương Già Lam nguồn ân sáng tỏ. Giờ này, chúng con xin dâng nén hương lòng phủ phục đầy tôn kính, cúng dường mười phương tam bảo chứng minh, dâng trọn lòng tôn kính lên hiện tiền Chư tôn đức ân sư với đức từ khích lệ, bóng từ quang soi sáng tâm hồn chúng con, suối tình thương dưỡng nuôi đàn con áo lam trưởng thành huệ mạng giới thân, thành toàn sứ mạng. Chúng con kết nối tâm nguyện, cùng hòa hợp như nhất đại vì Chư Giác Linh, Chân Linh, Hương Linh, thành tâm đê đầu đảnh lễ Chư tôn đức tam bái… Hơn 70 năm qua áo lam truyền thống: với núi sông không hổ thẹn, cùng đạo pháp không hèn, cũng không mong cầu ai thưởng ai khen, chẳng phiền muộn ai chê ai trách, lợi danh trong sạch, oan ức chẳng phân, chỉ một lòng một dạ chánh chân, nguyện chu viên trách nhiệm, trọn vẹn thệ nguyền: phụng sự đạo pháp, dân tộc, vững lập trường lý tưởng bằng niềm vui thiết tha yêu nghề dạy trẻ, lòng dặn lòng báo đáp ân sâu…  Nay như pháp thiết lễ kỳ siêu, tiếp truyền thống cử hành Hiệp kỵ, nguyện kế thừa tổ đức, di dưỡng đạo hiếu ân, cho tình lam sáng mãi trong ngần, để bao thế hệ nối tiếp dòng Lam sử bằng đạo lý trọng ân, báo nghĩa…Linh diên an bày, linh giác đã hay, pháp tịch đã trọn phần thành tựu, duy nguyện Chư tôn linh quang lâm chứng minh thượng hưởng. Kính nguyện Chư Giác Linh, Chư Chân Linh, Chư Hương Linh ở thành bất thối, vào nhà vô sanh, thệ nguyện viên thành, chúng sanh độ tận. Dẫu biết rằng: Đất Việt, Trời Tây đôi đường diệu vợi, nhưng tâm nguyện kết duyên, dâng lời cẩn bạch. Trước đàn cung kính, trân trọng đôi dòng kính dâng tưởng niệm. Ngưỡng nguyện Chư tôn linh chứng minh thu chấp…”

Đạo Từ của Thượng Tọa Trú Trì Tu Viện Quảng Hương Già Lam “ Hôm nay là ngày Hiệp  Kỵ GĐPT Việt Nam , thay lời Hòa thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam, tán thán quý bậc Tăng Ni xuất thân từ Gia Đình Phật Tử Việt Nam, tán thán quý anh Chị Em GĐPT VN đã vượt qua khó khăn, duy trì tổ chức sinh hoạt…

Từ khi khởi xướng phong trào do bác  Tâm Minh Lê Đình Thám sáng lập Khi thànnh lập GĐPT VN, với mục đích là giáo dục thanh thiếu niên trở thành người Phật tử chơn chánh, mục đích cuối cùng làm cho mọi chúng sanh bớt khổ đau đi đến bờ giải thoát…

Trước khi dứt lời mong quý anh chị em GĐPT Việt nam cố gắng phục vụ chúng sanh tức là đã vâng lời Phật dạy”.

Nguyện cầu chư Phật đuốc tuệ soi sáng đường

Nương thuyền bát nhã đáp bến bờ thanh lương

Ban kinh sư tiến linh, nguyện thập phương Thường Trụ Tam Bảo, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chư Anh Linh siêu sanh tịnh độ.

Anh Phó trưởng ban Như Thật Nguyễn Công Minh thay mặt Ban tổ chức có đôi lời tri Ân Chư Tôn Thiền Đức quang lâm đàn tràng chứng minh, chân thành cảm tạ tòa thể quý bác trong Ban bảo trở cùng toàn thể áo Lam bốn phương ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để Đại lễ Hiệp Kỵ thành công viên mãn.

Cung thỉnh Chư tôn thiền đức hồi liêu phương trượng. Toàn thể Lam viên thọ trai trong tình thương yêu, gắn bó, đồng tâm hiệp lực xây dựng mái nhà Lam ngày càng bề vững.

VP BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

CÚNG TIÊN THƯỜNG

DOANH TẾ BHD TRUNG ƯƠNG PHÁT HÀNH CÁC SẢN PHẨM CỦA GĐPT VIỆT NAM

CÁC BHD TỈNH THỊ DÂNG CÚNG LỄ VẬT

ĐẢNH LỄ THÁP CỐ HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

\

THỌ TRAI

CÚNG THÍ THỰC

 

Bài khác nên xem

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HT ĐÃ VÀ ĐANG HỌC BẬC LỰC (Lớp B ) GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU.

Tâm Lễ

Hội thảo Tình Lam do GĐPT Khánh Đạt(BHD GĐPT Đồng Nai) tổ chức

phuocthanh

Văn Nghệ: mẫu thiệp Xuân 3 và 4

ducquang