Đại hội Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2020 – 2024

 

Được Chư tôn thiền đức giáo phẩm, ân sư cố vấn giáo hạnh tạo thắng duyên, được BHD Trung ương GĐPT Việt Nam quan tâm chỉ đạo sâu sát. Muôn duyên lành hội đủ, trong hai ngày 11 và 12/7/2020 dưới mái chùa Từ Vân thân thương, Đại hội Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2024 được kiến lập trọng thể để: “Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2020”, “Định hướng Phật sự trọng tâm nhiệm kỳ mới”, “Suy cử thành phần nhân sự tân BHD.GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2020 – 2024”.

Tham dự Đại hội có 80 Huynh trưởng đại diện cho hơn 250 Huynh trưởng và hơn 700 Đoàn sinh của 17 Đơn vị GĐPT trực thuộc tại Cam Ranh và Cam Lâm; trong đó Đại biểu chính thức: 67,  Đại biểu dự thính: 13.  Toàn thể Huynh trưởng đại biểu về phó hội đều nhất tâm góp năng lượng “Thanh tịnh – Hòa hợp – Yêu thương” để xây dựng và phát triển tổ chức; hầu mong đáp đền trong muôn một công đức vô lượng của thập phương chư Phật, Bản Thệ Tăng Già thanh tịnh thường trụ trong mười phương, Chư Chơn linh tiền bối sáng lập viên, Chư hương linh Ân nhân bảo trợ, Đoàn viên GĐPT quá cố gia hộ, độ trì; cùng thâm ân của Chư tôn thiền đức ân sư và BHD Trung ương GĐPT Việt Nam đã tận tình thương yêu, dìu dắt.

Đại hội hân hoan chào mừng quý Anh, Chị trong phái đoàn BHD Trung ương GĐPT Việt Nam: HTr cấp Dũng Nguyên Lễ Trần Công Lộc, chánh thư ký HĐHTr cấp Dũng, Ủy viên Tổ Kiểm BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; HTr cấp Tấn Diệu Quang Cao Thị Liên Minh, Ủy viên Thủ quỹ BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, thân lâm chủ tọa xuyên suốt thời gian Đại hội. Tham gia Chủ tọa Đoàn còn có HTr cấp Tấn Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh.

Lễ Khai mạc, Đại hội vinh dự cung nghinh Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu thượng Tịnh hạ Nghiêm, Đệ nhất Phó Thượng thủ HĐ Tăng Già Bản Thệ, Trưởng ban Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh; hiệp cùng chư vị tôn túc giáo phẩm, ân sư cố vấn giáo hạnh từ mẫn quang lâm chứng minh.

Tiếp theo đó, qua hai phiên Khoáng đại, Đại hội đã thực thi trọn vẹn mục đích của Đại hội là “Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2020”, “Định hướng Phật sự trọng tâm nhiệm kỳ mới”, “Suy cử thành phần nhân sự tân BHD.GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2020 – 2024”.

Sau gần hai ngày sinh hoạt nghiêm trang trong tinh thần Thanh tịnh – Hòa hợp – Yêu thương, hiến dâng chí nguyện cho tương lai xán lạn của GĐPT Cam Ranh –  nói riêng và GĐPT Việt Nam – nói chung. Trong Lễ Bế mạc, Đại hội kính lễ cung nghinh Chư ân sư: Hòa thượng đạo hiệu thượng Tịnh hạ Nghiêm, Hòa thượng đạo hiệu thượng Thông hạ Anh, Hòa thượng đạo hiệu thượng Giác hạ Y quang lâm chứng minh. Quý Anh, Chị trong phái đoàn BHD Trung ương GĐPT Việt Nam thân lâm Chủ tọa.

Được Đại hội tín nhiệm suy cử, toàn thể 20 thành viên tân BHD nhiệm kỳ 2020 – 2024 do HTr cấp Tấn Minh Thiền Phạm Bá Quyết đãm nhiệm chức danh Trưởng ban BHD, đã kính lễ trình diện và phát nguyện nhận lãnh trách nhiệm trước Chư tôn thiền đức ân sư chứng minh và quý HTr trong phái đoàn BHD Trung ương GĐPT Việt Nam.

Đại hội cùng nhất quán nhận định:

+ Gần 70 năm qua, nương nhờ hồng ân Tam Bảo, Bản Thệ Tăng Già thanh tịnh thường trụ trong mười phương gia hộ độ trì; nhờ Chư tôn túc ân sư thương yêu tạo thắng duyên lành; nhờ BHD Trung ương GĐPT Việt Nam hết lòng dìu dắt; nhờ tập thể Đoàn viên kiên trung tận hiến phục vụ, GĐPT Cam Ranh mới vững vàng vượt qua mọi chướng duyên để tồn tại và phát triển. Vì vậy, hơn bao giờ hết, Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh cần phải đặt quyền lợi, danh dự của Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam lên trên sinh mệnh và danh dự của cá nhân mình. Đấy chính là hoài bảo, là kỳ vọng của tiền nhân đối với hàng Lam viên hậu tấn.

+ Đại hội viên thành như sở nguyện là khởi duyên cho Lam viên GĐPT Cam Ranh từ giờ phút này cùng hoan hỷ phát tâm thanh tịnh, hòa hợp, tập trung trí tuệ, hy hiến dấn thân để toàn thành đề án Phật sự trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2024. 

Toàn thể Đại hội đã thể hiện ý chí và tinh thần trách nhiệm cao nhất đồng tâm QUYẾT NGHỊ:

  1. Phụng thờ Tam Bảo; quy ngưỡng Bản Thệ Tăng Già thanh tịnh thường trụ trong mười phương; phát Bồ đề tâm, hành Bồ tát đạo. Đây chính là tâm nguyện bất biến trên đường hành hoạt của người Huynh trưởng GĐPT.
  2. Trung kiên với mục đích, lý tưởng của GĐPT; thượng tôn Nội quy GĐPT Việt Nam và Quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam. Tự giác gìn giữ kỷ cương, tuân thủ kỷ luật; trưởng dưỡng thân giáo, tư cách, tác phong; buông bỏ mọi bất đồng, dị biệt để vui sống trong tinh thần “Lục Hòa cộng trụ”; kham nhẫn trước mọi thử thách, dấn thân hy hiến thực thi sứ mệnh của người Huynh trưởng GĐPT Việt Nam bằng tinh thần “tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên”.
  3. Thể hiện tâm nguyện Thân cận xứ: thường xuyên đảnh lễ vấn an chư Tôn thiền đức Ân sư; tạo mối quan hệ thân thiết, gắn bó giữa chư Tôn đức trụ trì, Ban Hộ tự và Lam viên tại các Trú xứ … Qua đây, bày tỏ sự quý kính Tam Bảo và tấm lòng nhớ ơn, đền ơn, góp phần làm tỏ rạng tinh thần tứ chúng đồng tu. Từ tâm hạnh cúng dường và hộ trì này mà xuất sanh muôn công đức lành. Để từ đó GĐPT xây dựng được thành trì vững chắc cho sinh hoạt, tu học và có nhiều cơ duyên trong việc thực hiện Phật sự tại các trú xứ.
  4. Đồng tâm hiệp lực cùng nhau gánh vác, chia sẻ trách nhiệm thực thi đề án Phật sự trọng tâm của BHD.GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2020 – 2024 viên thành như sở nguyện.

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2024 thành tựu viên mãn trong hồng ân gia hộ của Tam Bảo, cùng niềm hoan hỷ vô cùng tận của Lam tình keo sơn gắn bó.

 Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

Hình ảnh phiên họp trù bị Đại hội

Chủ tọa Đoàn
HTr Nguyên Lễ Trần Công Lộc ban chúc từ
Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chính của phiên trù bị
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ACtC-3dr5wpuBML5IDL-x1z2UwUeylFzZDLtIu9biROdap3YrCBGr-etL3-p-6DMDT2PfDyQaToAb1hB68Qvvo8shFT_CFHppYsDXj8EToXxPEYbBqt_kvPsmBCqKnVvMEScveo4DdQI5EJiqyr4QcH5somf=w942-h625-no
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ACtC-3fvZpHIQ1hnbwe8lWwvp4cyGOY8DqCtK6WIow_G1Q-Cjq9L2KGiDQnxpoYPAbQx6frZwEyR3lvjsMYUnunLIZa3JSeEn3VWprOb2JEc6AH7hQIANv8Wk-tp19wgBvUWJBq22_Wc3leNEQW_Eb5Cyl6y=w942-h625-no
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ACtC-3daWkUgcMls1Biy5ltVfDsU9OyPVg8biJrAT0dT0NmX1Gf7JvzXKyTSTzQnH4veulRYIQOBEYvK-T8VkqRqo6JX6Xeg2ANkhM4fF5CZuvipOpyKT_FoHEGq-4zEPp0WffX7DUxUFz30KipgeQLGAzO-=w1111-h625-no
Đại biểu các đơn vị Cam Lâm họp suy cử chức danh UV Đại diện BHD tại Cam Lâm

Hình ảnh Lễ Khai mạc Đại hội

Tác lễ thỉnh sư chứng minh
HTr Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh tuyên đọc Diễn văn Khai mạc Đại hội
Dâng phù hiệu lưu niệm, phẩm vật cúng dưởng Chư ân sư
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ACtC-3eMenbz9jMXh-jSETYPOY9Hjw0iHHsuE6suejC7xa5rdqfqvumgcpjaSLlFpLnMiYpOToVKICqfs1213CXTNcrcHKiAZdamVfs1FfcQTS1JWl6L_Rj240-XevowlbOEpzYr4w05bgE_s3Fkw7RiEV0x=w942-h625-no
HTr Nguyên Lễ Trần Công Lộc tri ân Chư tôn và huấn từ cho Đại hội
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ACtC-3e3otVcOPpViYN6Fl89K29RRN6mTYVR3vp91s5ECBw1XK4kPjCHT2xl5YAjJuCSdYKfLcFGhvu4dqN04kZWusGrTreZ7MMJ11fgbHNT3RZks1SHGIomNRpywlNi9Jtrry87WONDJ5ifDOpfdwFtrs0y=w942-h625-no
Hòa thượng chứng minh ban đạo từ
Hồi hướng công đức

Hình ảnh Phiên họp khoáng đại thứ nhất

Đại diện HĐ Huynh trưởng các cấp Tấn, Tín, Tập trình bày Tham luận
Thảo luận “Đề án Phật sự trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2024”
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ACtC-3dXrMf_haQiedZE4OJ_Oc3dxn6MA4MkTq2flPc1UPKR9U1JmhBpiWO_KAi06jMM4d0XYAlbY8uV9AdyBrDgu9lOxkwZ_NopNe9uJcd7xsgG3UlyxWT2jcF5qDelkn-C0-03S9BNs_NavgqUaWnyA1T5=w1111-h625-no
Biểu quyết thông qua “Đề án Phật sự trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2024”
BHD nhiệm kỳ 2016 – 2020 tuyên bố mãn nhiệm

Hình ảnh Phiên họp khoáng đại thứ hai

Biểu quyết suy cử thành phần tân BHD nhiệm kỳ 2020 – 2024″

Hình ảnh Lễ Bế mạc Đại hội

Chư tôn Hòa thượng ân sư chứng minh
Tân BHD nhiệm kỳ 2020 – 2024 phát nguyện nhận nhiệm vụ
Đại diện BHD Trung ương GĐPT VN thừa nhận lời phát nguyện và gắn phù hiệu chức vụ cho tân BHD
Dâng quà lưu niệm lên quý A/C Trưởng cấp trên
Thông qua Quyết nghị của Đại hội

HTr Diệu Quang Cao Thị Liên Minh huấn thị sách tấn Đại hội
Hòa thượng chứng minh ban đạo từ
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ACtC-3dbqNrW0OZR9lxFePaXyspNmuQzxGdkPDDPV2XQsodeM5MsZKKBdecDC38DQgkNjB7etTuLZSPFElTdhDYPnevY0kgBBPoFMc_oGg4cZLKjz5vvDH-t1zR6kVLf7kPk4fxbGJfexwChPZulPgjIxkRT=w1111-h625-no
HTr tân Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh tuyên đọc diễn văn Bế mạc Đại hội
Tuyên tụng “Tứ hoằng thệ nguyện – Hồi hướng”

Phóng viên Trang nhà www.gdptcamranh.net tác nghiệp trực tiếp tại Đại hội

Bài khác nên xem

Virus corona là gì? Những điều cần biết về virus Vũ Hán

nhuanphap

BHD Gia Định Thành kính phân ưu

nhuanphap

Thông tư V/v Tưởng niệm và Thọ tang Cố Trưởng Lão Hoàng Thượng

Áo Lam