BHD Gia Định: Lễ kính viếng Đại Lão Hoà Thượng Ân Sư

Trời Sài Gòn mây buồn giăng phủ, đất Gia Định ngậm ngùi tiếc thương bậc xuất trần thượng sĩ. Gần một tuần lễ trôi qua, hằng ngày hằng giờ chúng con kính cẩn y giáo phụng hành những lời dạy của Chư Tôn Đức để hầu Ôn, vị Ân sư ươm những mầm sen trắng. Hôm nay, BHD GĐPT Gia Định chúng con trang nghiêm thân, khẩu, ý chí thành kính viếng giác linh Ôn. Phái đoàn do Huynh trưởng Cấp Tấn Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân Trưởng Ban Hướng Dẫn cùng quý anh, chị trong Ban Thường Vụ, Uỷ viên, phụ tá Uỷ viên; quý bác Gia trưởng, Liên đoàn trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh các đơn vị trực thuộc GĐPT Gia Định.

Đối trước kim quan, di ảnh Đại  lão Hoà thượng Ân sư, anh Trưởng ban cùng quý anh chị niêm hương, đảnh lễ giác linh ngài. Dòng áo lam hoà cùng màu khói hương, thành tâm nhiễu quanh pháp thân ngài lần cuối.

Thương Ôn khai sáng đạo tâm

Gia Đình Phật Tử sen mầm gần xa

Mầm sen nay đã trổ hoa

Lam hương ngát toả quyện hoà bốn phương

VpBHD GĐPT Gia Định

Bài khác nên xem

Bản Tin Số 2 : Lễ Phủ Kỳ Cho Cố HT Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

phuocthanh

Kiên Thệ: Trại họp bạn Ngành Thanh Liên Miền Khánh Hòa – Quảng Đức

Áo Lam

Ngành Đồng BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Trại Bồi dưỡng Huynh Trưởng Ngành Đồng Liên Miền Liễu Quán – Khuông Việt

phuocthanh