BHD GĐPT Ninh Thuận: Siêu Sanh Tịnh Độ

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Ninh Thuận được tin

Phật Tử Nguyễn thị  Bính – Pháp danh Như Khai

Sinh năm Bính tý (1936) tại Bình Định – hưởng thọ 77 tuổi.

Là Hiền Thê của  Anh Như Thật Nguyễn Công Minh.

Phó Trưởng Ban Điều Hành, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Vừa mệnh chung lúc 11h20 ngày 5.6.2012(16.04 nhuận.Nhâm Thìn)

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Ninh Thuận

Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh của Chị Siêu Sanh Tịnh Độ

VP BHD GĐPT Ninh Thuận

Bài khác nên xem

Lễ cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ thăng thượng giá – trà tỳ

nhuanphap

BHD GĐPT Cam Ranh Đảnh lễ Giác Linh Hòa thượng ân sư GĐPT Việt Nam tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

Trại Phú Lâu Na 1 – Trại HL Vạn Hạnh 5 Thương Tiếc

ducquang