BHD.GĐPT Cam Ranh: Kỳ thi kết khóa Bậc học HTr và ĐS năm 2016

Theo đề án tu học năm 2016. Sáng ngày 25/12/2016, tại chùa Khánh Phước, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức kỳ thi kết khóa năm 2016 cho các bậc Kiên – Trì – Định (Huynh trưởng); và các bậc Hòa, Chánh Thiện, Tung bay (Đoàn sinh). Hội đồng giám thị do HTr Nguyên Bình Lưu Xự, Ủy viên Nghiên huấn BHD.GĐPT Cam Ranh làm Chủ tịch. Số lượng học viên tham gia dự thi gồm 30 HTr ( Kiên: 08, Trì 1: 05, Trì 2: 07, Định 1: 06, Định 2: 04); và 34 Đoàn sinh (Hòa: 04, Chánh thiện 1: 14, Chánh thiện 2: 04, Trung thiện: 12)

HTr Nguyên Thọ Trần Nguyện – Phó Trưởng ban ngành nam BHD.GĐPT Cam Ranh – Chủ tịch Hội đồng tu học – Chánh chủ khảo Hội đồng khảo thí đã đến chủ tọa lễ khai mạc kỳ thi, ban huấn từ sách tấn tinh thần tu học của HTr và ĐS học viên.

Kỳ thi kết khóa năm tu học 2016 diễn ra nghiêm túc, thí sinh chấp hành đúng nội lệ. Kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên Trang nhà ghi nhận được tại địa điểm thi.

Hội đồng Giám thị họp để triển khai công tác tổ chức kỳ thi.

Lễ khai mạc

Thí sinh làm bài thi

Tin: Nhật Trường Lê Đức Thọ; Ảnh: Vạn Vương Phan Tấn Pháp

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Lâm Đồng thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

Video clip: Lễ tưởng niệm Cố HTr Nguyên Lam La Thành Tỵ

Huệ Quang GĐPTVN

Ý nghĩa bốn lời nguyện

datthinh