BHD.GĐPT Cam Ranh: Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2017

Ngày 04.03.2018 (nhằm ngày 17 tháng giêng năm Mậu Tuất), vào lúc 8 giờ, tại chùa Bảo Hải. Hội nghị “Tổng kết Phật sự năm 2017” và “Triển khai đề án Phật sự trọng tâm năm 2018” của BHD.GĐPT Cam Ranh được tiến hành trang nghiêm, trọng thể.

Hội nghị hân hoan cung nghinh Đại đức đạo hiệu Thích Quảng Hậu, Thành viên Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam, Thành viên Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh quang lâm chứng minh.

Tham dự Hội nghị gồm 48/63 đại biểu Huynh trưởng là thành viên BHD; thành viên BCH Hội đồng HTr các cấp Tập, Tín, Tấn; Gia trưởng, Liên đoàn trưởng các đơn vị GĐPT trực thuộc.

Phiên Khai mạc, sau phần nghi thức, HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết – Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh, dâng lời đảnh lễ chào mừng, tri ân lên Đại đức chứng minh và huấn từ sách tấn HTr đại biểu tu tập, hành trì pháp “Tứ vô lượng tâm” trong đời sống của người HTr GĐPT.

Tiếp theo, HTr Nguyên Niệm Nguyễn Văn Cường – Phó Tổng thư ký, báo cáo “Dự thảo Tổng kết Phật sự năm 2017 – Đề án Phật sự trọng tâm năm 2018”.

Kế đó, BHD tiến hành trao bằng Tưởng lệ và phần thưởng sách tấn những HTr và ĐS đạt thành quả xuất sắc trong kỳ thi kết khóa năm tu học 2017.

Phiên khoáng đại: Hội nghị tiến hành chương trình nghị sự dưới sự đồng chủ trì của HTr HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết,Trưởng BHD; HTr Nguyên Thọ Trần Nguyện, Phó Trưởng ban ngành Nam; HTr Tâm Bản Nguyễn Thị Sô, Phó Trưởng ban ngành Nữ.

+ Thư ký đoàn gồm HTr Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, Tổng thư ký; HTr Nguyên Niệm Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng thư ký.

+ Kiểm soát viên: HTr Tâm Thông Trần Văn Hữu, Ủy viên Tổ kiểm; HTr Quảng Minh Nguyễn Minh Châu, Phụ tá Ủy viên Tổ kiểm.

  • Qua hội thảo nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, Hội nghị đã biểu quyết đồng thuận những tiêu điểm như sau:
  1. Thông qua báo cáo thành quả tu học và sinh hoạt trong năm 2017; kiểm thảo để tích lũy được những thuận duyên cần tô bồi làm hành trang tiến về phía trước – cùng với những trở duyên, những khuyết điểm tồn tại cần phải khắc phục, vượt qua.
  2. Thông qua định hướng Phật sự trọng tâm năm 2018:

+  Nhất tâm tôn kính, thân cận Chư tôn đức để được ân triêm công đức, tình thương và sự bảo bọc tạo thắng duyên cho sinh hoạt của GĐPT.

Giữ vững kỷ cương của tổ chức theo đúng Nội Quy GĐPT Việt Nam và Quy chế Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam. Kiện toàn nền nếp lãnh đạo, điều hành của BHD và Ủy ban Quản trị Huynh trưởng theo đúng chức năng – nhiệm vụ của từng phần hành. Khuyến tấn sinh hoạt định kỳ của Hội đồng HTr các cấp.

Củng cố nền nếp sinh hoạt, tu học của các đơn vị GĐPT trực thuộc. Chú trọng hỗ trợ tối đa cho các đơn vị còn yếu kém hoặc đang gặp chướng duyên.

Vạch định phương thức tổ chức tu học phù hợp với khế lý, khế cơ để tạo thuận duyên cho Huynh trưởng tham gia.

+ Duy trì tối thiểu 3 khóa tu tập Bát Quan Trai giới trong năm. Khuyến tấn HTr đã thọ Bồ Tát giới tại gia và Thập Thiện giới thường xuyên tham dự bố tát định kỳ để HTr dọn mình trưởng dưỡng thiện căn tịnh trừ nghiệp chướng.

+ Thành viên BHD, Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng, họp định kỳ 2 tháng 1 lần. Nếu có nhu cầu PS khẩn thiết, BHD sẽ triệu tập các phiên họp bất thường. Thường vụ BHD mỗi tháng họp ít nhất 1 lần.

+ Tổ chức sinh hoạt mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sức sống của GĐPT nhân các đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo, và các ngày truyền thống của tổ chức.

III. Thông qua đề án Phật sự trọng tâm năm 2018 của từng Ban viên BHD và các Đơn vị GĐPT trực thuộc.

IV. Giao nhiệm vụ cho Văn phòng Ban Hướng Dẫn tổng hợp những ý kiến đóng góp của đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các văn kiện của Hội nghị.

+ Trong không gian trang nghiêm, ấm áp đạo tình, Hội nghị diễm phúc được ân triêm suối nguồn pháp lạc qua đạo từ của Đại đức chứng minh. Lời giáo huấn của Thầy là tư lương quý báu cho Lam viên làm hành trang trên đường tinh tấn tu học, phụng sự lý tưởng GĐPT.

+ Thay mặt Chủ tọa đoàn, HTr Nguyên Thọ Trần Nguyện dâng lời tri ân lên Đại đức ân sư chứng minh, và cảm tạ HTr đại biểu.

Sau nghi thức Hồi hướng, Hội nghị “Tổng kết Phật sự năm 2017 của BHD.GĐPT Cam Ranh” thành tựu tốt đẹp lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Tin, Ảnh: Huệ Quảng – Nhật Trường (www.gdptcamranh.net)


Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Hòa mừng Phật Đản sanh lần thứ 2639

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ cấp phát quỹ hỗ trợ học phí Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn lần thứ 3

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức đêm Lam ca HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

Tâm Lễ