BHD GĐPT BàRịa Vũng Tàu tổ chức Trại Huấn luyện Đội Chúng Trưởng và Đầu Thứ Đàn

Thực hiện đề án sinh hoạt năm 2012 của Ban Hướng Dẫn tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo Đội, Chúng Trưởng và Đầu, Thứ Đàn cho các đơn vị. Ban Hướng Dẫn tỉnh đã tổ chức trại huấn luyện vào dịp mùa hè.

Trại huấn luyện Anoma-Niliên 29 và Tuyết Sơn 23 được tổ chức vào hai ngày 23,23 tháng 6 năm 2012 tại chùa Quảng Châu huyện Châu Đức. Đã có 70 trại sinh Anoma-Nilên và 81 trại sinh Tuyết Sơn dự trại. (giai đoạn1 được tổ chức học tại đơn vị và tập trung 1 ngày). Đại diện BHD tỉnh đã đến chủ tọa lễ khai mạc và bế mạc trại.

Ngoài các bài học chính khóa,trại còn thực hiện nhiều mô hình sinh hoạt mới lạ sinh động. Trò chơi lớn được thực hiện như một cuộc cắm trại dã ngoại có thực hiện trại bay, cầu dây vượt suối, thang dây leo vực…đêm lửa trại được thực hiện hết sức sôi động.

Trại thành công viên mãn vào lúc 18g30 ngày 24.6.2012. Trại đã trang bị cho trại sinh kỷ năng của người Đội, Chúng trưởng và Đầu, Thứ Đàn và để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng trại sinh.

Theo trang nhà GĐPT BàRịa Vũng Tàu

Bài khác nên xem

Lễ di quan tang lễ Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam Quảng Hội – Lê Cao Phan

Người Áo Lam

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu kết khóa liên trại HL Anoma Niliên-Tuyết Sơn

Tâm Lễ

Ban Hướng dẫn và Lam viên GĐPT các cấp cầu nguyện – phân ưu – cảm niệm Anh Tâm Huy Phan Đình Thăng.

Huệ Quang GĐPTVN