Nữ Huynh Trưởng Noi Gương Ngài Maha Prajapati ( Ma Ha Ba Xà Ba Đề )

 Nữ Huynh Trưởng Noi Gương Ngài Maha Prajapati ( Ma Ha Ba Xà Ba Đề )

 Một buổi sáng khi ra hồ lấy nước Đại Đức AnanDa đã gặp lệnh Bà Maha Prajapati cùng 50 phụ nữ đến Tịnh xá cầu xin  Phật được  xuất gia .

Đại Đức AnanDa vào bạch với Phật

– Thế Tôn , người nữ xuất gia tu hành theo chính Pháp thì có thể chứng ngộ được những quả vị như  nhập lưu , nhất hoàn , Bất hoàn hay Alahán không ?

Phật nói :

– Được chứ .

Vậy thì tại sao Đức Thế Tôn không cho người Nữ xuất gia ?

Thế Tôn lệnh Bà GoTami là người chăm sóc nuôi nấng Phật khi Ngài mới sinh ra , thương yêu Phật như người Mẹ đẻ . Lệnh Bà đã xuống tóc , đã cởi bỏ hết mọi trang sức , đã đi chân  đất từ thành Kaptlavatthu ( Ca Tỳ La Vệ ) về tới đây  . Lệnh Bà muốn chứng tỏ rằng những gì Đàn Ong Làm được Đàn Bà cũng có thể làm được . Xin Phật  Từ Bi cho lệnh Bà xuất gia trong giáo Pháp của Người .

 Phật lặng thinh . Một lát sau Ngài bảo thầy Nagi ta đi tìm các Đại Đức Sariputta ( Xá Lợi Phất ),Moggallana( Mục Kiền Liên ) ,Anuruddha( Anậu lâu đà ) ,Bhaddiya( Bạt Đề ) ,Kimbala(Kim tỳ la )  và Mahakassapa ( Ma ha ca diếp ) .

Phật và các đệ tử hộí ý thật lâu . phật nói không phải kỳ thị người nữ mà chưa nghĩ ra cách thức chấp nhận cho người nữ vào giáo Đoàn mà không tạo ra những trở ngại từ bên trong lẫn bên ngoài . sau một hồi trao đổi ý kiến Đại Đức xá lợi Phất nói :

Lệnh bà Gotami lâu nay là một người có quyền hành lớn trong Hoàng Tộc cũng như ngoài xã hội . nếu ta không có một pháp chế quy định phân biệt nam nữ và quyền hạn cho rõ rệt thì sau này có thể sẻ có những rắc rối xảy ra , pháp chế này cũng để là giảm thiểu những phản ứng của bên ngoài xã hội đã ngàn đời có tính cách trọng nam khinh nữ .

Pháp chế 8 điểm như sau :

 1. Một vị Nữ Khất Sĩ – Tỳ kheo Ni luôn luôn cung kính chào hỏi một vị Nam Khất Sĩ – Tỳ Kheo  . Dù Vị Nữ Khất Sĩ – Tỳ kheo Ni này có tuổi đời , tuổi đạo nhỏ hơn vị Nam Khất Sĩ – Tỳ Kheo.
 2. Những vị Nữ Khất Sĩ phải tìm về an cư mỗi năm ở những Trung Tâm nào đó có một Đoàn Nam Khất Sĩ để nương tựa vào học hỏi .
 3. Cứ mỗi tháng 2 lần Nữ Khất sĩ phải cung thỉnh Tăng Đoàn đến  chứng minh  Lễ Bố Tát uposatha .
 4. Vào ngày kết thúc Mùa An cư tự tứ Nữ Khất sĩ  phải đến Trung Tâm của Nam Khất sĩ  làm Lễ tự tứ .
 5. Khi phạm giới , vị Nữ  Khất Sĩ phải đến sám hối trước 2 chúng  cả Nam lẫn Nữ .
 6. Những người Nữ , sau khi thời gian tập sự xuất gia , phải cầu xuất gia thọ Đại giới trước 2 chúngNamvà Nữ .
 7. Một vị Nữ Khất sĩ không được chỉ trích một vị Nam Khất sĩ.
 8. Vị Nữ Khất sĩ không được phép giảng dạy cho Đoàn thể các vị Nam Khất sĩ

 Phật bảo AnanDa :

 • AnanDa Thầy bảo lệnh Bà Maha Prajapati biết tin này . Thầy nói rằng nếu lệnh Bà chấp thuận tám điều gọi là “ Bát Kính Pháp ” vừa nói thì Lệnh Bà được phép xuất gia .
 • Sau khi nghe Nội Dung “ Bát Kính Pháp ” xong bà GoTami nói :

Đại Đức AnanDa , xin  bạch với Đức  Thế Tôn , Tôi rất sung sướng chấp nhận pháp chế “ Tám sự cung kính ” và hành trì suốt đời … nếu Tôi được phép xuất gia .

Đại Đức AnaDa hoan hỷ vào báo tin này với Phật .

Năm mươi mốt người Nữ được xuất gia trong ngày hôm đó .

Qua câu chuyện vừa kể trên được trích trong “ Đường xưa Mây Trắng ” của HT Nhất Hạnh . Là một Nữ HT GĐPT Việt Nam có những suy nghĩ như  sau  :

 • Bà Maha Prajapati là người nữ đầu tiên xuất gia thọ Đại giới , được xem như vị Tổ sư của giới Nữ . Ngài rất tinh tấn tu hành Được Như lai thọ ký Thành Phật hiệu là “ Nhất Thế chúng Sanh Hỷ Kiến như  Lai ”
 • Bà Maha Prajapati là người có công nuôi dưỡng dạy bảo Thái Tử , thương Thái Tử như con đẻ của mình vậy .
 • Bà Maha Prajapati là người Đàn Bà có uy tín trong hoàng Cung Cũng như ngoài xã hội , sống trong cung vàng điện ngọc , lầu son gác tía , chịu khổ cực đi bộ từ thành CaTỳLaVệ đến nơi Phật Trú ngụ để cầu xin Phật Xuất gia tìm Đạo giải thoát .
 • Khi Phật đặt ra “ Bát Kính Pháp ”  nhằm mục đích chính là mở được cửa cho giới Nữ đi vào giáo Đoàn . Mục đích của nó không phải là kỳ thị , mà là chấm dứt kỳ thị .
 • Khi biết rằng Tín Nữ được chấp nhận vào giáo Đoàn sẽ nổ ra như là một tiếng sét và sẽ có rất nhiều phản ứng trong xã hội ,người ta sẽ lên án công kích Phật và Giáo Đoàn . Giáo Đoàn sẽ gặp rất nhiều khó khăn không thể nào lường trước được . Bát Kính Pháp không phải là những điều kỳ thị  nữ giới mà lại là những phương tiện bảo vệ và che chở cho giáo Đoàn trong đó có Nữ giới .

 Qua cuộc đời của Ngài là tấm gương sáng cho toàn thể Nữ Huynh Trưởng GĐPT ViệtNamnoi theo . Nhân Kỷ niệm ngày Hạnh Ngành Nữ GĐPT Qủang Đức chúng con thành tâm đảnh lễ Ngài , nguyện tinh tấn tu học , phụng sự Lý tưởng , phục vụ đàn em thân yêu ./.

 Diệu Hạnh (TTK)

Bài khác nên xem

Ngành Nữ GĐPT Cam Ranh kỷ niệm ngày Hạnh năm 2015

Huệ Quang GĐPTVN

Ngành Nữ GĐPT Biên Hòa tổ chức Trại Tâm Chánh II.

phuocthanh

BĐD GĐPT Diên Khánh tổ chức Liên Trại Huấn luyện Anôma Niliên – Tuyết Sơn năm 2012

phuocthanh