Trò chơi: Năm Hạnh trên Hoa Sen

Ý Nghĩa: Học thuộc và ôn lại  3 ngôi báu và 5 hạnh của Phật tử

Sân chơi: Ngoài sân hay trong phòng.

Số lượng: Từ 6 em trở lên.

Các em xòe bàn tay trái ra, nếu đem so với 5 cánh trên của phù hiệu Hoa Sen thì: Ngón giữa chỉ hạnh Tinh Tấn ngón trỏ chỉ hạnh Hỷ Xã, ngón áp út(đeo nhẫn) chỉ hạnh Thanh Tịnh, ngón cái chỉ hạnh Trí Tuệ và ngón út chỉ hạnh Từ Bi.

Khi trưởng gọi hạnh Tinh Tãn, các em dùng ngón tay trỏ của bàn tay mặt chỉ vào ngón giữa của bàn tay trái. Khi gọi hạnh Thanh Tịnh, các em dùng ngón tay trỏ của bàn tay mặt chỉ vào ngón đeo nhẫn của bàn tay trái v.v…Gọi càng lúc càng nhanh, em nào sai bị phạt.

 

Bài khác nên xem

Đại cương về săn sóc vết thương

datthinh

[Lửa trại] Cách xếp củi, tạo màu lửa, làm đuốc, chuột lửa…

phuocthanh

Mưu Sinh Thoát Hiểm(Chế tạo Bếp và Nấu Cơm)

phuocthanh