Trại Phú Lâu Na 4 (Giai Đoạn 2)

Trại Phú Lâu Na 4 (Giai Đoạn 2)

Vào lúc 6h30 ngày 24.12.2011, sau phần lễ Phật, câu chuyện đầu ngày của Anh Trại  trưởng Tâm huy Phan đình Thăng, khóa học đầu tiên “ Tâm lý đối tượng ”do Huynh trưởng Nhật Quế trình bày, kế đến là bài “ Quản trị hành chánh trong GĐPT” do Anh Thiện Tịnh  Lê Văn Nghệ hướng dẫn.

Anh Tâm Kiểm đến trại có đôi lời động viên trại sinh, cơm trưa xong , các Chúng thuyết trình đề tài “ sinh hoạt chuyên đề Lễ nghi trong GĐPT”, “ Trò chơi trong giáo dục GĐPT ”.

Sau phần bầu Hội Đồng Trại Sinh nhiệm kỳ mới, Đời sống trại phổ biến kế hoạch trại giai đoạn 3, trại bế mạc lúc 18h cùng ngày.

VP BHD TU GĐPT VIỆTNAM

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức trại bồi dưỡng Huynh trưởng đợt 1 năm 2015

phuocthanh

Pháp thoại của Hòa thượng Thái Hòa với Trại sinh Huyền Trang Tây Nam Phần

phuocthanh

KẾT KHÓA TRẠI HLHT HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ