Tân Xuân Khai Bút

TÂN XUÂN KHAI BÚT

 NĂM MỚI XUÂN VỀ TA CHÚC XUÂN
CON RỒNG … GHI TẠC GIỐNG …LONG QUÂN
ĐÀO NỤ BÊN MAI VÀNG SEN TRẮNG
BỤNG LỚN … LÒNG TỪ … MÃI TÂN HUÂN
CUNG CHÚC XUÂN …HỀ … CUNG CHÚC XUÂN
ĐIỆN – VŨ – PHONG – LÔI … PHÁP NHŨ TUÂN
SƯ TỔ TUỆ ĐĂNG MIÊN TRƯỜNG LỘC
TỨ CHÚNG ĐỒNG TU NGŨ ĐẠI THUẦN
CHÁNH ĐỊNH CÁT TƯỜNG TÔI CHÚC XUÂN
CHÚC ANH – CHÚC CHỊ MÃI LAM XUÂN
XUÂN LAM THẮM ĐƯỢM ĐỜI SEN TRẮNG
NHEN HỒNG TRÍ HUỆ TUỔI LAM XUÂN
THƯƠNG CHÚC XUÂN … NÈ … THƯƠNG CHÚC XUÂN
HOA NIÊN SEN NỤ CHẲNG BÂNG KHUÂNG
KHOE SẮC HOA LAM TRÀN MUÔN NẺO
BI – TRÍ – DŨNG  GHI TÂM DẠ NHUẦN
TÂM CHÚC XUÂN NÀY TÂM CHÚC XUÂN
XỨ LẠ ĐÔNG TRÀN HỎI SẮC XUÂN ?
QUÊ NGƯỜI NỤ CHỚM…HOA VỪA HÉ …
TÂM CHÚC XUÂN NÀY TÂM CHÚC XUÂN
                              

Bài khác nên xem

Mừng xuân hoan hỷ

nhuanphap

Anh Nguyễn Khắc Từ Tường Thuật Pháp Nạn 1963

ducquang

Ca khúc: TỰ NHỦ – Sáng tác: HTr cấp Dũng Như Vinh – Nguyễn Văn Xứng