Tân Xuân Khai Bút

TÂN XUÂN KHAI BÚT

 NĂM MỚI XUÂN VỀ TA CHÚC XUÂN
CON RỒNG … GHI TẠC GIỐNG …LONG QUÂN
ĐÀO NỤ BÊN MAI VÀNG SEN TRẮNG
BỤNG LỚN … LÒNG TỪ … MÃI TÂN HUÂN
CUNG CHÚC XUÂN …HỀ … CUNG CHÚC XUÂN
ĐIỆN – VŨ – PHONG – LÔI … PHÁP NHŨ TUÂN
SƯ TỔ TUỆ ĐĂNG MIÊN TRƯỜNG LỘC
TỨ CHÚNG ĐỒNG TU NGŨ ĐẠI THUẦN
CHÁNH ĐỊNH CÁT TƯỜNG TÔI CHÚC XUÂN
CHÚC ANH – CHÚC CHỊ MÃI LAM XUÂN
XUÂN LAM THẮM ĐƯỢM ĐỜI SEN TRẮNG
NHEN HỒNG TRÍ HUỆ TUỔI LAM XUÂN
THƯƠNG CHÚC XUÂN … NÈ … THƯƠNG CHÚC XUÂN
HOA NIÊN SEN NỤ CHẲNG BÂNG KHUÂNG
KHOE SẮC HOA LAM TRÀN MUÔN NẺO
BI – TRÍ – DŨNG  GHI TÂM DẠ NHUẦN
TÂM CHÚC XUÂN NÀY TÂM CHÚC XUÂN
XỨ LẠ ĐÔNG TRÀN HỎI SẮC XUÂN ?
QUÊ NGƯỜI NỤ CHỚM…HOA VỪA HÉ …
TÂM CHÚC XUÂN NÀY TÂM CHÚC XUÂN
                              

 sutugia2001@yahoo.com

Bài khác nên xem

Ca khúc LỜI TÂM ƯỚC – Sáng tác của anh Tâm Huy và Tâm Vương

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Phẩm Ơn Phú Lâu Na – Anh Lạc

ducquang

LINH SƠN CHỐN TỔ NGUỒN TÂM

nhuanphap