Tấm lòng Lam Viên

Đọc bài Em tôi – Những người thầm lặng đăng trên trang Thư Viện GĐPT về những anh chị em Lam Viên GĐPT làm công tác truyền thông, Tâm Lãng tôi quá đồng cảm, xin mến tặng bài thơ sau. Kính gởi BBT chuyển đến mọi người cùng chia sẻ.

TẤM LÒNG LAM VIÊN

Không phận, không danh, thưởng cũng không!

Lam Viên làm chiến sĩ truyền thông

Hoa thơm cỏ lạ đam mê hái

Đất sạch trời xanh nguyện ướp xông

Ngàn mắt sáng soi tìm thấy biết

Vạn tay thầm lặng quét thong dong

Trong lành như gió tràn sông núi

Thế giới ghi ơn những tấm lòng.

21/10/2014
Tâm Lãng TRẦN LƯ

Bài khác nên xem

THƠ – Tưởng niệm Bác Gia Trưởng

Linh Nguyên

Tuổi Thơ (thơ)

phuocthanh

Nhớ Anh – GĐPT Đức Tâm

phuocthanh