Pháp Hội Thù Ân III: Pháp đàn Thuyết pháp độ Linh – Giải oan Bạt độ

Thể theo chương trình Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới lần thứ 3, trong buổi chiều ngày mùng Một tháng Chạp năm Qúy Mão, Phật lịch 2567 – tức ngày 12 tháng 1 năm 2024 – toàn thể đạo tràng Lam Viên hiện diện tại Pháp Hội vân tập tại đàn tràng, dưới sự chủ trì nghi lễ của Chư tôn túc Hòa thượng Chứng minh, Sám chủ, cùng Chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng trong Ban Kinh Sư Pháp Hội, tâm thành trì tụng Thủy Sám kinh văn và hầu đàn tuyên sớ kỳ siêu Anh linh Chư Thánh Tử Đạo Phật Giáo Việt Nam, chư Chơn Linh, Hương linh quá vãng thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN và Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại.

Vào hồi 19 giờ 30 phút cùng ngày, toàn thể Pháp Hội kính thành cung tựu hộ đàn cầu nguyện theo sự hướng dẫn của Đại Tăng, khai Pháp đàn Thuyết pháp độ Linh – Giải oan Bạt độ. Trong sự xúc độc sâu lắng của đạo tràng Lam viên và Thiện tín giữa không gian thiêng liêng nơi đàn tràng tỏa ngút khói hương, Hòa thượng Pháp sư thượng Minh hạ Bảo đã từ bi ban bố pháp âm tế độ đến chư liệt vị Chơn linh, Hương linh, chư Vong linh, Âm linh Cô hồn, Oan hồn Hoạnh tử có lẽ giờ khắc này cũng đang phảng phất cung tựu nơi Pháp Hội đàn tràng lắng nghe diệu âm pháp vũ, tha thiết mong cầu được chuyển hóa nghịch duyên xấu ác, thọ hưởng quả báo thiện lành.

Pháp đàn Giải oan Bạt độ kéo dài đến hơn 22 giờ đêm với các nghi thức truyền thống Phật Giáo kết hợp hài hòa cùng phong tục cổ truyền Dân tộc, đến khi pháp lễ thành tựu hoàn mãn, vẫn còn vương vấn đó đây nổi bùi ngùi thương cảm trong tâm khảm toàn thể những người con Phật áo Lam hiện diện trong khuôn viên Pháp Hội thiêng liêng mãi cho đến giờ chỉ tịnh theo quy tắc của chốn thiền môn thanh tịnh…

oOo

TRÌ TỤNG KINH VĂN
TUYÊN SỚ KỲ SIÊU ĐOÀN VIÊN QUÁ VÃNG

THUYẾT PHÁP ĐỘ LINH
HÀNH ĐÀN GIẢI OAN BẠT ĐỘ

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG
BAN TỔ CHỨC PHÁP HỘI THÙ ÂN III

Bài khác nên xem

Lễ Chung thất trai tuần cố Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai

Huệ Quang GĐPTVN

Thông tư, Cung an chức sự, Ban tổ chức tang lễ, chương trình tang lễ Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

Huệ Quang GĐPTVN

Cáo phó

phuocthanh